Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Új közös agrárpolitika készül – milyen lesz a mezőgazdaság jövője?

2017.12.08. 8:31:00


Alakul az új közös agrárpolitika: az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság iránya a rugalmas, igazságos és fenntartható működés lesz. Tudja meg, merre tart az európai mezőgazdaság, mire fordítanak majd nagyobb figyelmet a döntéshozók!

Az egyszerűbb szabályok és a rugalmasabb megközelítés biztosítja, hogy az új közös agrárpolitika (KAP) valós eredményeket hozzon a gazdálkodók támogatásában. Ez pedig meghatározza az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének irányát.

Szabadabb kéz a tagállamoknak

Ezek az Európai Bizottság által elfogadott „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, az Unió legrégebbi közös politikájának fennmaradását biztosító lehetőségeket bemutató közleményének alapjai. Az anyagot a bizottság sajtóközleménye alapján közöljük.

A közlemény fő kezdeményezése, hogy a tagállamok szélesebb hatáskört kapjanak abban, hogyan és hová fektetik be a KAP-támogatásukat azért, hogy teljesüljenek a környezetvédelemmel, klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos közös célok.

A közösségi intézkedéseknek is folyamatosan fejlődniük kell

A közös agrárpolitika 1962 óta képezi a megbeszélések tárgyát. Amellett, hogy a KAP révén továbbra is egészséges és ízletes élelmiszereket kell eljuttatunk a fogyasztókhoz, és munkát, valamint növekedést kell biztosítanunk a vidéki térségeknek, a KAP-nak folyamatosan fejlődnie kell. A széleskörű konzultáció eredménye alapján kidolgozott javaslat fontos lépés a KAP korszerűsítése és egyszerűsítése terén. A Bizottság által bevezetett új működési modellben jobban érvényesíti a szubszidiaritást a tagállamok javára. Egyben felszólítja azokat, hogy közös agrárpolitikai stratégiai tervet hozzanak létre, amelyben meghatározzák az I. és a II. pillér során megvalósítandó céljaikat. Ezáltal elősegítik az egyszerűsítést, a koherenciát és az eredmények nyomonkövethetőségét – mondta Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnök.

Új célok, új feltételek

A ma kiadott közlemény biztosítja, hogy a közös agrárpolitika képes legyen biztosítani az olyan új vagy újabb keletű célokkal kapcsolatos eredményeket, mint az intelligens és ellenálló mezőgazdasági szektor támogatása, a környezetvédelem és az éghajlat-politika megerősítése, valamint a vidéki területek társadalmi-gazdasági felépítésének védelme. Emellett a közlemény fontos irányváltás a KAP végrehajtása terén. A jelenlegi rendszer helyébe új végrehajtási rendszer lép. Ez pedig jóval nagyobb fokú szubszidiaritást kínál a tagállamoknak – mondta Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos.

A jelenlegi kétpilléres szerkezet megtartása mellett az egyszerűbb, rugalmasabb megközelítés részletes intézkedéseket határoz meg a célkitűzések elérése érdekében. Ezt követően minden uniós ország kidolgozza a saját – a Bizottság által jóváhagyott – stratégiai tervét, amelyben meghatározza a célkitűzések elérésének tervezett módját. A megfelelés helyett a folyamat nyomon követése és a támogatás eredmény-orientált módon való elköltése kap nagyobb hangsúlyt. Az egyenmegoldásokról a személyre szabott megközelítésre való áttérés elősegíti, hogy a szakpolitika és annak megvalósult formája közelebb kerüljenek azokhoz, akik azt a helyszínen hajtják végre.

Marad a közvetlen kifizetés

A mezőgazdasági termelők támogatása továbbra is a közvetlen kifizetési rendszeren keresztül folyik majd. A közlemény nem sejteti előre sem az uniós pénzügyek jövőjéről szóló vita kimenetelét, sem a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok tartalmát. A teljesség igénye nélkül vizsgálja a mezőgazdasági termelők bevételeinek igazságos és célzottabb támogatásának lehetőségeit.

A klímaváltozás és a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás ugyanakkor továbbra is befolyásolni fogja a mezőgazdaságot és az élelmiszertermelést. Az új közös agrárpolitikának nagyobb fokú ambíciókat kell tükröznie az erőforrás-hatékonyság, a környezetvédelem és az éghajlatpolitika terén.

A további javaslatok a következők:
  • A modern technológiák használatának ösztönzése a gazdálkodók helyi támogatása, valamint a nagyobb piaci átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása érdekében
  • Kiemelt figyelem a fiatalok gazdálkodásra ösztönzésére, összehangoltan a tagállamok földadóztatási, földtervezési és készségfejlesztési hatásköreivel
  • A polgárok fenntartható mezőgazdasági termeléssel – egészségüggyel, táplálkozással, élelmiszer-pazarlással és állatjóléttel – kapcsolatos aggodalmainak kezelése
  • A szakpolitikák közti következetes, globális célokkal összhangban lévő fellépésre való törekvés, különösen a kereskedelem, a migráció és a fenntartható fejlődés területén
  • Kockázatkezeléssel kapcsolatos uniós szintű platform létrehozása a gazdálkodók segítésére, hogy meg tudjanak küzdeni az éghajlat bizonytalanságával, a piaci ingadozásokkal és egyéb kockázatokkal
  • A Bizottság a közleményben felvázolt célokat megvalósító releváns jogalkotási javaslatokat 2018 nyara előtt, a többéves pénzügyi keretről szóló javaslat kihirdetését követően terjeszti elő.
Az új közös agrárpolitika háttere

Idén február 2-án indított konzultációt az Európai Bizottság a közös agrárpolitika (KAP) jövőjéről. Ebben arra kereste a választ, hogyan lehetne egyszerűsíteni és korszerűsíteni a jelenlegi politikát. A három hónapos konzultációs időszak alatt az Európai Bizottság több mint 320 000 választ kapott, főként magánszemélyektől. Ezekből megállapították, hogy a legtöbb válaszadó ragaszkodik az erős, uniós szintű agrárpolitikához. Azonban egyszerűbb, rugalmasabb formában, a gazdálkodók tisztességes életszínvonalának biztosítására, illetve a környezetvédelem és a klímaváltozás kulcsfontosságú kihívásaira összpontosítva.Forrás: magro.hu

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket