Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Új uniós agrárpolitika: szörnyszülöttet hoznak létre?

2018.07.16. 7:14:00


Rengeteg bírálatot kap az Európai Bizottság közelmúltban előterjesztett javaslatcsomagja a 2020 utáni új uniós Közös Agrárpolitikáról (KAP). A súlyos kritikák szerint olyan szörnyszülött szabályozás jönne létre, amely növelné a bürokráciát és a gazdák adminisztratív terheit. A javaslatcsomag számos eleme nehezen értelmezhető, ezért biztosra vehető, hogy az elképzelésekkel sok vitát váltanak ki az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban is.

Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős uniós biztos június 11-én este az Európai Parlament (EP) vendége volt. Az EP mezőgazdasági bizottsága a jövő uniós agrárpolitikájáról szóló javaslatcsomagról hallgatta meg a tapasztalt ír politikust. Az időzítés nem is lehetett volna jobb, hiszen ez tíz nappal a javaslatcsomag publikálása, illetve tizenkét nappal a parlament agrárpolitikai elvárásait tartalmazó Dorfmann-jelentés elfogadása után történt.

Nem vágnak egybe az álláspontok

Az európai parlamenti vitából tisztán ki lehetett olvasni, mennyire vág egybe az agrárbiztos javaslata az EP elképzeléseivel. Aki a meghallgatást végignézte vagy végighallgatta, azt tapasztalta, hogy alig. A bajor Albert Dess, a néppárti képviselőcsoportnak a mezőgazdasági parlamenti bizottságba delegált mini-frakcióvezetője, úgynevezett koordinátora szerint a javaslat több bürokráciát és adminisztratív terhet okozna a gazdáknak és a fiatalok még többen hagynák ott az ágazatot. Eric Andrieu francia szocialista koordinátor a tervet a legkisebb közös többszörös felé haladás stratégiájának nevezte, amelynek végén a KAP csak egy válságmenedzsment lesz. Az északír Jim Nicholson, a konzervatív frakció koordinátora újabb bürokratikus szörnyeteget lát ebben a javaslatban, amelyben majd mindenkinek bizonygatnia kell majd, mit miért tesz. A bajor liberális Ulrike Müller az éves teljesítési jelentéseket nehezményezte, mert szerinte megbénul a rendszer, ha ezek nem érnek össze. A zöldpárti koordinátor, a német Häusling szerint a környezet, a gazdák és a mezőgazdasági munkavállalók szenvednék meg ezt az agrárpolitikát, ezért egy teljesen új javaslatot kellene letenni az asztalra.

Nem voltak kevésbé kritikusak az uniós szintű agrár-érdekképviseletek sem. A COPA-COGECA főleg a költségvetés és az új teljesítési modell miatt csalódott. A gazdák jövedelme már ma is az átlagjövedelmek 40 százalékán áll az EU-ban, erre a közvetlen kifizetések egészét a zöldítéstől tennék függővé, továbbá a teljesítmény ellenőrzését és dokumentálását is a gazdák és erdőtulajdonosok nyakába varrnák. A támogatási felsőhatár meghatározása pedig önkényes.

A CAPReform.eu  blog szerzői szerint a javaslat, még ha alapjaiban ésszerűnek tűnő megközelítést tartalmaz, kevéssé veszi figyelembe a valóságot, túlságosan elméleti modell. A gyakorlatban a politika így nem lenne jó senkinek, hiszen alapvető adatok nélkül – amelyek most nincsenek meg – hogyan tudnának a tagállamok évente részletes és átfogó jelentéseket tenni a mezőgazdaságuk, környezetük, klímájuk, vízminőségük stb. alakulásáról. A FarmEurope szerint pedig a költségvetés csökkenése és a mainál várhatóan bürokratikusabb politika miatt sok gazda feladja majd a termelését, és ami még fájóbb, elriasztja a potenciális új belépőket az ágazattól.

Agrárköltségvetési dilemmák

Mindenki egyetért abban, hogy a britek egy éven belül bekövetkező kilépése jelentős lyukat üt majd az Európai Unió amúgy sem nagy, a közösség bruttó nemzeti jövedelmének mintegy 1,12 százalékát kitevő költségvetésén. Ezt a 12 milliárd eurós bevételkiesést nem lehet menedzselni a kiadások szükséges mértékű lefaragása nélkül – a tagállamokkal ellentétben az EU nem tervezhet deficites költségvetést –, amennyiben a tagországok nem emelik meg jelentősen a hozzájárulásukat.

Erre kicsi az esély. A folyó áron 5, míg ez évi áron 12 százalékos tervezett költségvetési vágás mégis nehezen indokolható. Ráadásul ez az arány, amely az Európai Bizottság számításain alapul és évi 2 százalékos inflációval számol, komoly vita tárgya. A COPA-COGECA hatalmas csökkenésről, a FarmEurope 12 százalékos zsugorodásról, a CAPReform.eu pedig 15 százalékos csökkentésről értekezik. Ez utóbbi a két pillért is megvizsgálta: számításai szerint az első pillérnek 8–16, míg a másodiknak 17–23 százalékos vágással kell szembenéznie.

E becsléseket azonban érdemes meglehetősen szkeptikusan kezelni, mivel számos, ma még elképzelhetetlen körülmény fogja majd akár pozitív, akár negatív szempontból befolyásolni a gazdálkodók életét és az uniós agrárpolitikát. Ki gondolta volna egy évvel ezelőtt például, hogy az Egyesült Államok 20 százalékos importvámot vet ki a spanyol olívaolajra?

Parlamenti álláspont

Az Európai Parlament más megközelítést javasol. Úgy látja, hogy jövőbeli formájában a KAP csak megfelelő finanszírozással érheti el céljait. Ezért szorgalmazza, hogy a KAP költségvetését a következő többéves pénzügyi keretben – rögzített euróárfolyamon számítva – növeljék vagy tartsák változatlan szinten, és így valóra váljon az a törekvés, hogy a 2020 utáni időszakra egy felülvizsgált, hatékony KAP jöjjön létre. Az EP úgy véli, hogy az új uniós szakpolitikák és célkitűzések kidolgozása nem mehet a sikeres KAP és annak forrásai rovására. Végül elutasítja a vidékfejlesztési költségvetésnek a 2021–2027-es időszakra szóló bizottsági javaslatban szereplő 25 százalékos csökkentését.

Ezzel az EP rátapintott a lényegre: hogyan várjunk el többletteljesítményt és bizonyos gazdálkodási lemondásokat a termelőktől, ha a jövőben kevesebb ellentételezésben részesülnek? Előrelépést csak megfelelő ösztönző eszközök birtokában lehet elérni a demokratikus politikában.

Az Európai Bizottság javasolt agrárköltségvetése visszalépés az eddig - legalábbis a mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgatóság által - kommunikált állásponthoz képest. A Brexit fényében a csökkentés érthető és nem megkerülhető, de javasolt mértéke nem. A Közös Agrárpolitika nem „csupán” a gazdákról és az élelmiszerről, hanem a vidék megmaradásáról és sok-sok millió munkahelyről is szól. Az EU gazdasági, sőt társadalmi szempontból sem működhet életképes agrár- és vidékpolitika nélkül. A KAP nem véletlenül az EU egyik legfontosabb (és legsikeresebb) közös politikája, és annak is kell maradnia.

Új stratégiai keretrendszer és teljesítési modell

Le kell szögezni, hogy a támogatások elosztásának új modelljével alapjaiban változik meg a jelenlegi rendszer. Tapasztalatból már tudjuk, hogy a gazdáknak és a tagállamoknak két-három év kellett a 2013-ban megalkotott mostani – kisebb újításokon áteső – agrárpolitika, elsősorban a zöldítés szabályrendszerének megtanulásához, kiismeréséhez. Egy jelentősen megreformált szabályrendszert akkor lehet rövidebb időn belül megtanulni, ha az eddigiekhez képest valóban egyszerűbb és átláthatóbb struktúrával rendelkezik.

A bizottság állítása szerint a 2020 utáni időszakra szóló javaslatcsomag csak a politika általános paramétereit határozná meg, míg a tagállamok nagyobb szabadságot és felelősséget kapnának az uniós szinten meghatározott célok megvalósítási módjában. Ennek keretében a tagállamoknak mindkét pillér intézkedéseit magában foglaló úgynevezett stratégiai terveket kellene kidolgozniuk, amelyeket a bizottság hagyna jóvá.

Kilenc stratégiai célkitűzés

Összesen kilenc általános célkitűzés elérésére „szerződne” a bizottság a tagállamokkal, amelynek keretében elvárná az élelmezésbiztonságot biztosító intelligens és ellenálló mezőgazdasági ágazat előmozdítását, az EU környezet- és klímavédelmi céljaihoz hozzájáruló környezet- és klímavédelmi intézkedések támogatását, illetve a vidéki területek társadalmi-gazdasági szerkezetének megerősítését. A specifikus célok teljesítésének mérése közös – kibocsátási, eredmény és hatás – teljesítménymutatók, indikátorokkal valósulna meg. A bizottság a jogszabályban megkapott felhatalmazás alapján pedig saját hatáskörben írhatna elő új indikátorokat, ha a meglévő indikátorok alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján ezt szükségesnek tartaná.Forrás: agrárszektor

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket