Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Végső határidők a kárenyhítés és a vis maior bejelentésére

2018.09.05. 8:05:00


A másodvetés bejelentésén túl most több teendője is akadhat a gazdáknak. Ha az idei aszálykár kultúra szinten meghaladta a 15 százalékos mértéket, érdemes kárenyhítést kérni. A rendkívüli időjárás meghiúsíthatta egyes támogatási előírások teljesítését is. Meddig van időnk bejelenteni ezeket a helyzeteket?

2018. szeptember 15-ig van lehetőség a 2018. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére. Kárnak az minősül, ha kultúra (és nem üzemi) szinten meghaladja a 15%-ot a hozamérték-csökkenés. A referenciául szolgáló elvárható hozamot az elmúlt öt év átlagából számítják ki, a legjobb és a legrosszabb eredmény kizásárásával. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése mellett támogatott növénybiztosítással is rendelkeznie kell a termelőnek ahhoz, hogy a teljes kéárenyhítési összeget kifizessék a számára.

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 15 napos határidőt szab meg a kárbejelentés megtételére. Aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a károsodás elsőalkalommal észlelhetővé válk. A 15 napos határidőt módosíthatja a betakarítás ténye. Erre vonatkozóan a rendelet 4. § (4) bekezdése az irányadó: „4. § (4) A használatban lévőtermőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj-előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni."

Aszáykár miatt vis maior bejelentést is tehet a gazda, ha egy támogatási jogcím teljesítését hiúsítja meg a rendkívüli időjárás. Az elfogadott kárbejelentés hozzájárulhat a vis maior bejelentés elfogadásához is. A vis maior esemény a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg.

Aktuális teendő az ökológia másodvetés elvetésének bejelentése is, amit 15 napon belül elektronikus úton kell megtenni, majd ugyanígy kell eljárni a beforgatását követően is. A zöldtrágyanövényeket legkésőbb október 1-ig el kell vetni, és legalább 60 napon át a területen kell tartani. A vetéstől a leforgatásig tilos a növényvédőszer használata ezeken a parcellákon, beleértve a csávázószert is. A tényleges vetés az eredetileg tervezettől eltérő helyen is megvalósulhat.Forrás: Agrion Agrártámogatási hírlevél

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket