Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Tájékoztatás az illegális kutak helyzetéről

2018.11.15. 6:56:00


Jelenleg minden új vízilétesítmény megépítése és üzemeltetése engedélyhez kötött tevékenység. A korábbi, engedély nélkül létesített kutak legalizálására várhatóan további két évig lesz lehetőség.


Az 1885-ben megalkotott vízjogi törvény a vizek magántulajdonát megszüntette, így a legkisebb kutak létesítése és üzemeltetése szinte mindig is engedélyhez kötött tevékenység volt. A 2016-os törvénymódosítás az illegalitással járó bírság eltörlését tette lehetővé, amely a gazdasági vízilétesítmények esetében akár 1 millió forintos bírság is társulhatott. 2016 tavaszán jelent meg a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás, amelyben az öntözéses beruházásokra közel 50 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A 2016-os törvénymódosítási kezdeményezés a szigorú bírság elkerülésén túl, az uniós források biztonságos lehívása, valamint a kötelezettségszegési eljárás elkerülése érdekében történt, hiszen a legálissá vált agrárkutak tulajdonosai már VP-s pályázatokon is indulhatnak.

A hatályos szabályozás szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi. A NAK által kezdeményezett törvénymódosító javaslatban e határidő 2020. december 31-ig való meghosszabbítása szerepel, a javaslat pedig már az Országgyűlés előtt van. Továbbá azon túl, hogy összhangban van a Víz Keretirányelv stratégiatervének 2021-ig elkészítendő felülvizsgálatával, valamint a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazatfejlesztési felhívásának 2020. augusztus 3-i utolsó benyújtási lehetőségével, ebben a formában már nem sért alkotmányos jogokat.

Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy jelenleg minden vízilétesítmény megépítése és üzemeltetése engedélyhez kötött tevékenység. Az illetékes hatóság lehet a települési önkormányzat jegyzője, vagy a területileg illetékes – vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező – megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- nem érint védett vízbázist,
- legfeljebb 500 köbméter/év a vízigény,
- kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- nem gazdasági célú vízigény, tehát házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgáljaForrás: NAK

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket