Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és....

2020.04.06. 5:36:00


8. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

16. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) „18. támogatási időszak: azon 2015-től kezdődő időszak, amelynek időtartama alatt a  dohánytermelő a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel alapján támogatásban részesül;”

17. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a  12.  §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összegtámogatási jogosultságonként] „f) a  2020. és az  azt követő támogatási évekre benyújtott támogatási kérelmek esetében a  Virginia dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 300 000 Ft, a Burley dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 500 000 Ft.”

18. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) Az  igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege energiával fűtött dohányszárítónként 1 500 000 Ft, az  (5)  bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400 légköbmétere után 2 500 000 Ft, de legfeljebb a  dohánytermelő által aktivált és a  4.  § (3)  bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva a) a Virginia dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 300 000 Ft-tal, de legfeljebb 195 000 euró, b) a Burley dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 500 000 Ft-tal, de legfeljebb 191 666 euró, vagy ha a támogatás összege – a támogatáshalmozódási szabályokra is figyelemmel – az a) és b) pontban foglaltaknál alacsonyabb, akkor a dohánytermelő rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretösszeg.”

19. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a) 10. § (1) bekezdésében az „összegtámogatási” szövegrész helyébe az „összeg támogatási” szöveg, b) 12.  §-ában a  „2015–2020. támogatási évek vonatkozásában” szövegrész helyébe a  „támogatási időszak vonatkozásában” szöveg, c) 13. § (1a) és (1b) bekezdésében az „A 10. § (1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „A 10. § (1) bekezdés e) és f) pontja” szöveg, d) 14. § (13a) és (13b) bekezdésében az „A (6) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „A (6) bekezdés” szöveg lép

 

Magyar Közlöny 2020. évi 63. számForrás: Magyar közlöny

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket