Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Az utazási korlátozások hatása a mezőgazdaságban dolgozókra

2020.09.08. 8:04:00


A kormány által bevezetett utazási korlátozások általában véve nincsenek hatással az agráriumra, és a közúti áruszállítás is az eddigiekhez hasonlóan zavartalanul működik tovább. A szomszédos országokból érkező mezőgazdasági idénymunkások beléphetnek az országba, valamint azon gazdálkodók munkája is biztosított, akiknek a határon átnyúló földek miatt szükséges az ingázás valamely szomszédos államba.

2020. szeptember 1. és szeptember 30. között az ország összes határátkelőhelyén ellenőrzésekre kell felkészülni az agráriumban tevékenykedőknek is. A vonatkozó főbb szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze.

Az üzleti, illetve gazdasági célú ki- és beutazások engedélyezése

A magyar gazdaság zavartalan működése érdekében a 2020. szeptember 5-én hatályba lépett 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet kivételes szabályokat állapít meg az üzleti, illetve gazdasági célú beutazásokra vonatkozóan:

korlátozás nélküli visszautazás, ha a magyar állampolgár üzleti célból utazott külföldre;
korlátozás nélküli beutazás, ha a nem magyar állampolgár üzleti vagy gazdasági célból utazik Magyarországra.

A 10/B. paragrafus (1) pontja szerint a beutazó szakembernek igazolnia kell a beutazás célját (üzleti vagy gazdasági célú), amely például a fogadó fél által kiállított „meghívólevéllel” is biztosítható. Ebben érdemes megindokolni a szakember beutazásának szükségességét, gazdasági értékét, esetlegesen hivatkozni szerződéses megbízatásra, egyéb magyarázatra.

Amennyiben a beutazási indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a nem magyar állampolgárok személyi forgalomba történő belépésére vonatkozó szabályok lépnek érvénybe (5-7. §). A 2020. szeptember 5-étől hatályos szabályok értelmében a magyar határátlépést követően kötelező karanténban helyezett személyeknél a karantén alóli mentességhez szükséges két negatív PCR-teszt közül első tesztként azt a vizsgálatot is el kell fogadniuk a magyar hatóságoknak, amelyet bármelyik schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban vagy Kanadában végezték el, ha annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirat igazolja.

A szomszédos országokból való átjárásra, illetve az ingázókra vonatkozó szabályok

A szomszédos országok állampolgárai, valamint az ott élő magyar állampolgárok az országba legfeljebb 24 órára kérelem nélkül beléphetnek, amennyiben az államhatártól 30 km-nél távolabb nem utaznak. A magyar államhatártól legfeljebb 30 km-re lakó magyar állampolgárokra ugyanezek a feltételek vonatkoznak, tehát a szomszédos országokból korlátozás nélkül visszaengedik az utazót, amennyiben a távolléte nem haladta meg a 24 órát és nem utazott a határtól 30 km-nél távolabbra. Ez biztosítja szükség esetén az idénymunkások határátlépését, valamint az országhatáron átnyúló földterületeken gazdálkodók további zökkenőmentes munkáját.

Szeptember 1. és szeptember 30. között szomszédos országok köréhez tartoznak az alábbi országok: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia.

 Forrás: agroforum.hu

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket