Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Új jogszabályok szerint gazdálkodhatnak az őstermelők

2021.02.25. 7:21:00


Az idén életbe lépett, évek óta várt jogszabály bevezetésével megvalósult a korábbi mezőgazdasági működési formák reformja.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére 2021. január 1-jével lépett hatályba a családi gazdagokról szóló törvény (2020. évi CXXIII. törvény). Az évek óta várt jogszabály bevezetésével megvalósult a korábbi mezőgazdasági működési formák reformja úgy, hogy egyszerűbbé vált az őstermelők és a családi gazdaságok működése, az adózás tekintetében kedvezőbb feltételek mellett lehet gazdálkodni, és csökkentek a gazdák adminisztrációs terhei is.

A törvény kifejezetten az agráriumban tevékenykedő őstermelőkre és családi gazdaságokra fókuszál oly módon, hogy az egyéni őstermelők jogviszonya érintetlen maradt, a közös igazolvánnyal gazdálkodó őstermelők és a családi gazdaságok pedig új formában, őstermelők családi gazdaságaként folytathatják tevékenységüket. A változás jegyében a korábbi közös őstermelőknek 2021. június 30-ig a családi gazdaság működését szabályozó szerződést kell benyújtaniuk a kamarához, azoknak pedig, akik egyéni vállalkozóként vezették a családi gazdaságukat, 2021. március 31-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy a jövőben őstermelői vagy egyéni vállalkozói formában tevékenykednek tovább.

Az őstermelővel szembeni előírások változatlanok, így továbbra is előírás a 16. életév betöltése és a saját gazdaságában végzett őstermelői tevékenység. A saját gazdaság azt jelenti, hogy az őstermelőnek rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges eszközökkel, azok felhasználásáról, valamint az általuk előállított eredményről pedig jogosult dönteni. Ilyen eszköz pl.: a termőföld, illetve az egyéb olyan eszközök, amelyekkel a termelést folytatni lehet, például mezőgazdasági gépek. Fontos, hogy a saját gazdaság fogalmába a bérbe adott területek nem számítanak bele, kizárólag azok, amelyeket a gazdálkodó maga használ.

A törvény kibővítette az őstermelők tevékenységi körét is. Korábban a személyi jövedelemadóról szóló törvény 6. számú melléklete tartalmazta azokat a tevékenységi köröket, amelyeket őstermelőként lehetett végezni. Az új szabályozás életbe lépésével kibővült ez a kör, így az őstermelők a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) szerinti mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet egyaránt végezhetnek attól az időponttól kezdve, mikor az adott tevékenység az őstermelői nyilvántartásban rögzítésre kerül.

Őstermelőként a földforgalmi törvény alapján az alábbi mező és erdőgazdasági tevékenységek végezhetőek: növénytermesztés, kertészet, állattartás, állattenyésztés, halgazdálkodás, sz a p o r í t ó a n y a g - t e r m e s z t é s , vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, valamint a kiegészítő tevékenységekkel végzett vegyes gazdálkodás, de az ezekből származó bevétel nem haladhatja meg a mező- és erdőgazdasági tevékenységből származó éves bevétel 25%-át.

Azt a tevékenységet, amit a gazdálkodó őstermelőként folytat, egyéni vállalkozóként már nem végezheti, vagyis az őstermelői nyilvántartásban bejegyzett őstermelői tevékenységet 2021. december 31-ig az egyéni vállalkozói nyilvántartásból törölni kell. Az adminisztrációs terheket csökkentve 2021. január 1-jével megszűnt az őstermelői igazolvány, továbbá megszűnt az értékesítési betétlap őstermelői jogviszonyt érvényesítő funkciója is. Az értékesítési betétlap adóügyi nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítésére alkalmas alapnyilvántartás, amelynek vezetésére az őstermelőknek továbbra is lehetőségük van.

 Akik a gazdálkodást 2021. január 1-jétől a családtagokkal közösen kívánják folytatni, azt őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) keretében tehetik meg, amelyet legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló őstermelő hozhat létre. Jelentős változás, hogy 2021- től az ŐCSG tagjának csak 16 éven felüli őstermelőt lehet felvenni, azzal a kedvezménnyel, hogy akik 2020. december 31-én családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai voltak, azok az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak. Az ŐCSG alapításakor a tagok írásbeli szerződést kötnek, amelyben rendelkeznek a használatukban lévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, a termelőeszközök és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok az ŐCSG tagjai által végzett közös gazdálkodás érdekében való rendelkezésre bocsátásáról. A tagok által közösen kijelölt tag, a képviselő, az ŐCSG nevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet, így a képviselő eljárhat a tagok nevében, pl. értékesítésnél.Forrás: Gera Ildikó / NAKKövessen minket