Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Háttéranyag a KAP reformról született előzetes politikai megállapodásról

2021.07.21. 8:33:00


I. Előzmények

A KAP reform tárgyalások tekintetében 2021. május 25-26-én került sor egy szuper-trilógusra, amellyel párhuzamosan május 26-27-én a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (MHT) is ülésezett. A társjogalkotók pozíciója viszont akkor olyannyira eltért egymástól, hogy nem született meg a kompromisszum. A június 24-25-i trilóguson végül sikerült előzetes megállapodást elérnie a Tanácsnak és az EP-nek a KAP reform politikailag kiemelt kérdéseiben. Ezt követően a Mezőgazdasági és Halászati Tanács június 28-i ülésén a miniszterek támogatásukról biztosították a KAP reformcsomagról a júniusi szuper-trilóguson elért kompromisszumot.

II. Az előzetes politikai megállapodás részletei

• agrár-ökológiai alapprogram (eco-scheme): a közvetlen kifizetések minimum 25%-át kell a gazdák által egyébként önkéntesen választható, az alapjövedelem-támogatás környezeti feltételeinek teljesítésén túlmutató „zöld" intézkedések megvalósítására fordítani. A kétéves tanuló időszakban egy 20%-os ún. „floor" mechanizmust vezetnek be (külön %-os arány meghatározása, ami alatt nincs lehetőség a tervezett, de fel nem használt források más közvetlen kifizetésekre történő átcsoportosítására), így a maradék 5% esetében a fel nem használt források szabadon átcsoportosíthatók lesznek más közvetlen kifizetési jogcímre. Amennyiben az első két évben az alulköltés több mint 5%, akkor az 5% feletti részt a későbbi években az agro-ökológiai alapprogramra kell fordítani.

• kondicionalitás: a HMKÁ (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot) 8 (vetésforgó) kapcsán lehetőség nyílik a terménydiverzifikációra, valamint a másodvetések elismerésére is. A HMKÁ 9 (nem termő területek és tájképi elemek) esetében nem került sor egységes százalékos küszöb meghatározására tagállami szinten. Üzemi szinten a szántóterület legalább 4%-át kell parlagon hagyni. A nem termő területek és tájképi elemek mértéke 7% kell, hogy legyen abban az esetben, ha a nitrogén­megkötő növények és köztes kultúrák - növényvédőszerek alkalmazása nélkül - is beszámításra kerülnek. Ez esetben ebből 3%-ot kell parlagon hagyni. Mind a HMKÁ 8, mind a HMKÁ 9 esetében a 10 hektár alatti szántóterületek mentesülnek ezen előírások alkalmazása alól.

• redisztributív támogatás: a tagállam számára kötelező bevezetni a közvetlen támogatások 10%-ának megfelelő mértékben. Ettől akkor lehet eltérni, ha a tagállam bizonyítani tudja, hogy az újraelosztási célt más intézkedésekkel teljesíti.

• capping: alkalmazása önkéntes, amennyiben viszont egy tagállam annak bevezetése mellett dönt, akkor azt kötelezően 100 ezer euró fölött 100%-os mértékben kell alkalmaznia.

• degresszió: maximum 85% vonható el, 60 000 eurós összeghatár felett. Ha a tagállam úgy határoz - mind a capping, mind a degresszió esetében - lehetőség van a valódi munkabér költségek levonására.

• termeléshez kötött támogatások: megmaradt a jelenleg is alkalmazott a 13+2%-os mérték, azonban a támogatható termékek közül kikerült az étkezési burgonya, illetve beillesztették a víz keretirányelvre történő hivatkozást.

• szociális kondicionalitás: 2023-től még csak önkéntes alapon kerül bevezetésre, azonban 2025-tol kötelező lesz alkalmazni.

• II. pilléres (EMVA) kötelező zöld költési arány: a vidékfejlesztési források 35%-át kell környezet- és éghajlatvédelmi intézkedésekre fordítani, a természeti hátránnyal érintett területek támogatására fordított kifizetéseknek viszont csak 50%-a számítható bele. A többi beavatkozás - beleértve az állatjóléti kifizetéseket és zöld beruházásokat - 100%-os mértékben kerül beszámításra.

• A Zöld Megállapodásban foglaltaknak történő megfelelés: a Bizottság a KAP stratégiai tervek értékelése során figyelembe veszi, hogy azok mennyiben járulnak hozzá a Termőföldtől az Asztalig és a Biodiverzitás stratégiákban szereplő célokhoz.

• fiatal gazda támogatás: a közvetlen támogatási boríték 3%-ának megfelelő összeget kell a fiatal gazdák támogatására támogatásra fordítani.

• mezőgazdasági tartalékalap: minden év elején 450 millió eurót különítenek el erre a célra. A pénzügyi fegyelmet végső megoldásként alkalmaznák a 2000 eurós küszöb megtartásával.


III. Következő lépések

• Fontos megjegyezni, hogy megállapodásban foglaltak konkrét jogszabályi szövegbe foglalására a július 1-jétől induló szlovén elnökség alatt kerül sor, tehát az előzetes megállapodásban szereplő szabályok csak később fognak biztossá válni.

• Ezután következik majd a KAP reformcsomag részét képező három jogszabály (KAP Stratégiai Terv rendelet. Horizontális rendelet és az Egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosítása) formális elfogadása mind a Tanácsban, mind az Európai Parlamentben.

• A tagállami KAP Stratégiai terveket pedig 2021. december 31-ig kell benyújtani az Európai Bizottság felé.

• Az új KAP szabályozást - a kétéves átmeneti időszak után - 2023. január 1 -jétől kell majd alkalmazni.Forrás: NAKKövessen minket