Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A mezőgazdaságot is érintik a kormány extraprofitadói

2022.06.08. 6:37:00


Változnak az idénymunkát érintő munkáltatói adók, valamint a jövedéki adók is.

A Kormány 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelete az extraprofitadókról 9. §-a Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) szabályaitól való eltéréseket részletezi.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretébe tartozik többek között a mezőgazdasági idénymunka, amelyet így részletez a törvény: "a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább-feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot."

Változnak a munkáltatók terhei mezőgazdasági idénymunka esetén

Az új rendelet alapján az Efo tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke

a) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,

b) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,

azzal a megkötéssel, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.

2022 január 1-től a minimálbér 200 ezer forint.

Az Efo tv. 10. § (2) bekezdésétől eltérően a nyugellátás számítási alapja

a) a  10.  § a)  pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka,

b) a  10.  § b) és pontja szerinti közteher fizetése esetén a  hónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka,

azzal a kitétellel, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.

A változások már 2022. júliustól érvényesek.

A kormányrendelet arra is kitér, hogy az állami adó- és vámhatóság (NAV) 2022. július 10-ig honlapján közzéteszi a közteher-mértékeket, valamint a nyugellátás alapját.

A feldolgozóipari gyártó is az energiaellátók jövedelemadójának alanya

A kormányrendelet szerint a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénytől (Távhő. törvény) eltérően a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan a feldolgozóipari gyártó is az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül.

A rendelet részletezi, hogy feldolgozóipari gyártónak számít a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó, majd ezeket is definiálja.

 • bioetanol gyártó: az  igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább 99  térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket gyártó;
 • keményítő, keményítőtermék gyártó: a TEÁOR 106201 szakmakód szerinti tevékenységet végző;
 • napraforgóolaj gyártó: a  TEÁOR 1041 szakmakód szerinti tevékenységet végzők közül a  1512 11 10, 1512 11 91, 1512 19 10, 1512 19 90, 1516 20 95, 1516 20 98 vámtarifaszámú terméket gyártó.

A feldolgozóipari gyártó a 2022. teljes adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022. adóévre várható fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 2022. szeptember 20-áig bevallja, és 2022. szeptember 20. napjával kezdődően havonta egyenlő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.

A 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévre várható fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 2023. január 20-áig bevallja, és havonta egyelő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.

Emelkedik a népegészségügyi termékadó

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt (Neta tv.) is érintik a változások. Emelkedik az üdítők, szörpök, energiatitalok, chipsek, ételízesítők, ízesített sörök, alkoholos frissítők népegészségügyi termékadója. (A részletes listát a rendelet 2. melléklete tartalmazza részletesen.)

A kormányrendelet ezen intézkedései 2022. augusztus 1-jén lépnek hatályba.

Emelkedik a jövedéki adó

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény szabályait felülírva a kormányrendelettel változik az jövedéki adó mértéke:

 • a kisüzemi sörfőzdében előállított sörre 900 forint/ hektoliter/tényleges alkoholtartalom fok
 • míg más sörre 1800 forint/hektoliter/tényleges alkoholtartalom fok
 • a habzóborra 18 100 forint/hektoliter
 • más egyéb csendes erjesztett italra 10 900 forint/hektoliter
 • egyéb habzó erjesztett italra 18 100 forint/hektoliter
 • köztes alkoholtermékre 28 100 forint/hektoliter
 • bérfőzött párlatra 565 840 forint/hektoliter tiszta szesz
 • az alkoholtermékre 565 840 forint/hektoliter tiszta szesz

A kormányrendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.Forrás: agroinfómKövessen minket