Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Február 1-28-ig nyújtható be a csatlakozási kérelem a Mezőgazdasági Krízisbiztosítási Rendszerhez

2023.02.02. 8:31:00


A mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából az állam Mezőgazdasági Krízisbiztosítási Rendszert működtet.

A mezőgazdasági termelő önkéntesen, a Magyar Államkincstárhoz benyújtott csatlakozási kérelmével tagsági jogviszonyt szerezhet a rendszerben – a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított – hároméves időtartamra. A csatlakozást követően, az adatszolgáltatási kötelezettségén túl a mezőgazdasági termelőnek évente krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie. Amennyiben a mezőgazdasági termelő tárgyévi jövedelemmutatója rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három évre vonatkozó referenciajövedelem-mutatóhoz képest, krízisbiztosítási kompenzációra szerezhet jogosultságot a kompenzációs kérelem tárgyévet követő évben történő benyújtásával.

A csatlakozási kérelem az ügyfélkapus azonosítást követően elérhető az elektronikus kérelemkitöltő felületen és a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2023. február 1. 00:00:00 és 2023. február 28. 23:59:59 között az Elektronikus kérelemkezelés → Krízisbiztosítási rendszer → Csatlakozási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A 2023. évi csatlakozási kérelem kapcsán megjelent Államkincstári közlemények:

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a csatlakozási kérelem benyújtásáról szóló 9/2023. (I. 30.) számú Kincstár Közlemény

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termékek listájáról szóló 10/2023. (I. 30.) számú Kincstár Közlemény

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerint a mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertanáról szóló 11/2023. (I. 30.) számú Kincstár KözleményForrás: Magyar Államkincstár, NAKKövessen minket