Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Virginia típusú dohányfajták összehasonlító vizsgálatának eredményei 2002-2006

2007.04.01. 19:33:00


Hevesi 20 fajtajelöltA szerzők e közleményükben négy államilag elismert virginia típusú dohányfajta (Hevesi 9, Hevesi 17, Hevesi 18, Hevesi 19) és egy fajtajelölt (Hevesi 20) kisparcellás összehasonlító vizsgálatának 2006. évi eredményeit közlik táblázatokba rendezve, a korábbi évek adataival együtt.

 

In this publication the authors review the results of the comparative small plot trial in 2006, involved four registered flue-cured type tobacco varieties (Hevesi 9, Hevesi 17, Hevesi 18, Hevesi 19) and one variety candidate (Hevesi 20). The results are arranged in tabular form with the results of previous years. 4

 

 


 

 

A dohánytermesztéshez a termesztők számára a termőterület nagyságától függetlenül megfelelő számú, jó termőképességgel és minőséggel rendelkező fajta szükséges.

Ezt az igényt az AGROPORT-D Kft. (korábban AGROTAB Kft.) nemesítői munkájával igyekszik kielégíteni.

Magyarországon jelenleg döntően hazai előállítású fajták vannak köztermesztésben. Ezt részben a korábbi években, részben a napjainkban folyó intenzív nemesítői munka teszi lehetővé. A fajta előállítás egy permanens folyamat, mely hosszú és következetes munkát igényel. A folyamatos nemesítői munkát szükségessé teszi a kórokozó populáció összetételének, másrészt a dohánytermesztés körülményeinek változása.

A folyamatos fajta előállítást az is indokolja, hogy a termesztők és a gyártók által elvárt és kívánatosnak tartott valamennyi tulajdonság egy adott fajtába történő optimális szintű

beépítése – a nemesítési törekvések ellenére – lehetetlen. Így minden előállított fajta kompromisszum eredménye. Nemesítési munkánk gyakorlatnak átadható eredményeit már számos kiadványban, bemutatón, üzemi kísérletben ismertettük.

A fajták összehasonlító vizsgálatának paramétereiről, értékeléséről az elmúlt évben a saját és a MADOSZ honlapján jelentettünk meg adatokat. Jelen munkánkban a virginia típusú államilag elismert fajtáinkkal és egy fajtajelölttel végzett kisparcellás, módszeres kísérletünk 2006. évi eredményeiről számolunk be. A fajták eredményeinek jobb összehasonlíthatósága és értelmezhetősége érdekében a 2002-2005. évek adatait is közöljük.

 

Virginia típusú dohányfajták összehasonlító vizsgálatának eredményei 2002-2006  Letöltés-download

 

Dr. Nagy Gyula

 

Varga Lajos
 

 Forrás: .Kövessen minket