Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Természetes szárítású dohányfajták összehasonlító vizsgálatának eredményei, 2002-2006

2007.04.01. 9:45:00


PALLAGI 7

 


Szerzők közleményükben az AGROPORT-D Kft. által nemesített államilag elismert fajtákkal ill. fajtajelöltekkel és a honosított TN 86 és TN 90 fajtákkal 2002-2006 években végzett összehasonlító kísérletek eredményeit ismertetik.

In this publication the authors review the results of the comparative trials (2002-2006) involved the registered, not registered tobacco varieties bred by AGROPORT-D Ltd. and the acclimatized TN 86 and TN 90 varieties.

 

 


 

Korábbi közleményeinkben már szóltunk arról, hogy a termesztők számára az AGROPORT-D Kft. folyamatos nemesítői munkájával igyekszik biztosítani a megfelelő számú, jó termőképességgel és minőséggel rendelkező dohány fajtákat.

Munkánk eredményességét jelzi, hogy Magyarországon jelenleg döntően hazai előállítású fajták vannak köztermesztésben.

A fajta előállítás egy permanens folyamat, amely hosszú és következetes munkát igényel. A kórokozó populációban, valamint a dohánytermesztés körülményeiben beálló változások folyamatos nemesítői munkát tesznek szükségessé. A folyamatos fajta előállítást az is indokolja, hogy valamennyi, a termesztők és gyártók által kívánt tulajdonság optimális szintű beépítése egy adott fajtába – a nemesítési törekvések ellenére – lehetetlen. Így minden előállított fajta kompromisszum eredménye.

Nemesítési munkánk gyakorlatnak átadható eredményeit számos kiadványban, bemutatón, üzemi kísérletben ismertettük.

Jelen munkánkban a 2006-os fajta összehasonlító vizsgálataink eredményeit mutatjuk be természetes szárítású (burley) fajtáinknál, a korábbi évek adataival kiegészítve.

 

Természetes szárítású dohányfajták összehasonlító vizsgálatának eredményei, 2002-2006 letöltés-download

 

Dr. Nagy Gyula  Dr Varga Lajos

 

 Forrás: .Kövessen minket