Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Budapesti Dohányfermentáló Vállalat története

2015.11.03. 8:42:00

      Pénzes László

A második világháború után a dohányiparban először a gyárakban indult meg az élet. Az első hónapokban a gyárak zömmel a szovjet csapatoknak termeltek. A Dohányjövedéki Központi Igazgatóság /1945-1949/ 1945-ben történt újjáalakulása után a gyárak irányítását átvette. A kormány 105/1948. számú határozatával megszüntette a dohányjövedék pénzügyminisztériumi igazgatását, és 1949. január 1.-től nemzeti vállalatokat hozott létre. A dohánytermesztés a Budapesti Dohánybeváltó Nemzeti Vállalat /1949-1950/ és debreceni székhellyel a Tiszántúli Dohánybeváltó Nemzeti Vállalat irányítása alá került. Közvetlen felettes szerve a Dohánytermesztési Ipari Központ /1949-1950/ lett. A dohánygyárak összefogását a Dohánygyártó Ipari Központ végezte.

Dohányfermentáló Vállalat Budapest
 

1950-ben a dohányipar a Könnyűipari Minisztériumon belül főosztályi szervezetben működött. A dohányipar 1951-ben az Élelmezési Minisztérium felügyelte, 1952-től az Élelmiszeripari Minisztérium felügyelete alá került. A dohányipari szervezeti egységeket a létrehozott Dohányipari Igazgatóság /1950-1963/ irányította.

1963-ban a Dohányipari Igazgatóság kikerült az Élelmiszeripari Minisztérium közvetlen szervezetéből és az egész dohányipar ipari nagyvállalattá alakult Magyar Dohányipar /1963-1971/ néven. A földművelésügyi és élelmiszeripari tárcák összevonásával 1967-ben létrejött a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium/MÉM/, amely a dohányipar felügyeletét is ellátta.

1971. január 1.-től tíz éven át a dohányipart tröszti szervezet irányította, Magyar Dohányipari Vállalatok Trösztje /1971-1980/ néven. A központi apparátusát Budapestről 1977-ben Debrecenbe telepítették. A dohányipar tröszti iránytó szervezete 1980-ban megszűnt, 1982. január 1.-ig Dohányipari Irodaként /1980-1982/ gazdálkodási funkciók nélkül, elvi irányító- ellenőrző szervezetként fennmaradt. A dohányipari vállalatok 1982. január 1-től teljesen önállósodtak.
 

Lágymányosi Dohánygyár

A második világháborút követő 35 évben a vállalati struktúrákban jelentős változások következtek be. A változó körülményekhez igazodva módosult a termeltető-fermentáló vállalatok szervezete, működési feltételei. A Budapesti Dohánybeváltó Vállalatot /1950-1963/ 1963 közepén a Magyar Dohányipar megalakulásakor a Lágymányosi Dohánygyárhoz csatolták. A Lágymányosi Dohánygyár 1965 év második felében történő megszüntetését követően a korábbi Budapesti Dohánybeváltó Vállalat újra önállóvá vált Magyar Dohányipar Dunántúli és Duna-Tisza közi Fermentáló Gyára lett /1965-1971/. 1971. január 1.-én létrejött Magyar Dohányipari Vállalatok Trösztje Budapest, XI. kerület Budafoki úti székhellyel. 1971. január 1.-vel a Tröszthöz tartozva létrejön a Dunántúli és Duna-Tisza közi Dohányfermentáló Vállalat /1971-1982/, központja először a Váci utca 40. szám alatt volt. 1982. január 1.től a dohányipari vállalatok teljes önállóságuknak létrejöttével, a Dohányfermentáló Vállalat Budapest /1982-1993/ néven, Budapest, Tárna út 1-3 alatt működött.

Károlyi István üzemigazgatót kitünteti Pénzes László Vállalat Igazgató
 

A rendszerváltás után a Budapesti Dohányfermentáló Vállalat törvényi szabályozás nyomán 1993. július 1-vel Dohányfermentáló Részvénytársasággá /1993-1997/ alakult. Alapítója a 77,51 %-os tulajdonosa az Állami Vagyonügynökség. A 22,49 %-os részt alapvetően az önkormányzatok birtokolták. Az Állami Vagyonügynökség a Részvénytársaság privatizációját nyilvános pályázat keretében 1995. évben hirdette meg. Az érvényes ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenül zárult. A dohányfermentáló 1992-1996 között elvesztette a termelők bizalmát, a termelés jelentősen visszaesett, a piacról kiszorult. 1997-ben a Continental Dohányipari Zrt. által szervezett Hazai Dohány Konzorcium privatizálta.

Dohánytermelők és a Budapesti Dohányfermentáló Vállalat dolgozói
 

A dohányfermentáló tönkretételének okát érdemes volna megvizsgálni és érdemes volna a felelősöket is megnevezni. 

Az elsőszámú vezetők

 • Dohánybeváltó Nemzeti Vállalt /1949-1950/
 • Budapesti Dohánybeváltó Vállalat /1950-1963/, Hajts Károly igazgató
 • Lágymányosi Dohánygyár Budapesti Dohánybeváltó Üzeme /1963-1965/, Mező Imréné igazgatónő
 • Duna-Tisza közi Fermentáló Gyár /1965-1971/, Vidéki Imre igazgató
 • Dunántúli és Duna-Tisza közi Dohányfermentáló Vállat /1971-1982/, Morvai Ferenc igazgató
 • Dohányfermentáló Vállalat Budapest /1982-1987/, Rövid Lajos igazgató,
 • Dohányfermentáló Vállalat Budapest /1987-1992/, Pénzes László igazgató
 • Dohányfermentáló Vállalat Budapest, /1992-1993/, Dr. Borbereki István igazgató.
 • Dohányfermentáló Részvénytársaság Budapest /1993-1995/, Dr. Borbereki István vezérigazgató,
 • Dohányfermentáló Részvénytársaság, /1996-1997/, Petri Tibor felszámolási biztos
 • DOFER Dohányfermentáló ZRT /1997-/, vezérigazgatók
  Sánta János /1997-1999/,
  Kolozsvári Pál /1999-2005/,
  Benedek János /2005-2014/

 Forrás: Pénzes LászlóKövessen minket