Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A dohánytripsz (Thrips tabaci) 2016 évi rajzásdinamikájának vizsgálata színcsapdákkal

2016.09.16. 13:07:00


    Dr. Orosz Szilvia
 

Az ULT Magyarország Zrt. megbízása alapján 2016 évben hét helyszín dohányültetvényein, Kunadacson, Pócspetrin, Hajdúhadházán, Apagyon, Ófehértón, Debrecenben és Encsencsen folytak kihelyezett sárga színcsapdák segítségével való vizsgálatok annak megállapítására, hogy a paradicsom bronzfoltosság (TSWV) vírus átviteléért felelős dohánytripsz mely időpontokban és milyen egyedszámmal telepedik be a dohányültetvényekbe.


A vizsgálatok elsődleges célja a védekezések megfelelő időzítése. Mintavételi helyenként 3-3 csapda került kihelyezésre. 2016. április 12-től augusztus 23-ig, 19 héten keresztül, heti gyakorisággal, összesen 399 színcsapda fogási eredményeinek vizsgálata történt. A színcsapdákat az ULT munkatársai hetenként cserélték, azokat azonnal továbbították a NÉBIH NTAI Növény-egészségügyi-, és Molekuláris Biológiai Laboratóriumába, ahol a csapdák által fogott dohánytripszek számát LEICA preparáló mikroszkóppal végzett vizsgálat alapján állapítottuk meg. Az adatokat e-mail-en azonnal közöltük.

Eredmények és megvitatásuk

2016-ban az értékelést a hét helyről küldött 399 csapda által fogott 4450 dohánytripsz egyede alapján végeztük. A különböző helyszínek összesített fogási adatait az 1. táblázat tartalmazza.

 

Helyszín

Dohánytripsz összegyedszám

2016

Kunadacs

1563

Pócspetri

640

Hajdúhadház

251

Apagy

352

Ófehértó

274

Debrecen

935

Encsencs

435

Összesített fogási adat

4450

 

1. táblázat: A vizsgálati helyszíneken kihelyezett színcsapdák fogási eredményei
 

1. ábra. A Thrips tabaci rajzásdinamikája a mintavételi helyeken kihelyezett sárga színcsapdák fogási eredményei alapján (2016)

 

A csapdák által fogott dohánytripsz egyedszáma az előző évhez képest a felére esett vissza, köszönhetően a valamivel hűvösebb csapadékosabb nyári időszaknak. Az 1. ábra adatai alapján látható, hogy a vizsgált ültetvényekbe a dohánytripsz rajzása és betelepedése a dohánytripsz fejlődésmenetének megfelelően és az egységesen végzett vegyszeres beavatkozásoknak köszönhetően javarészt egyöntetűen zajlott. A palánták szabadföldi kiültetését követően a dohánytripsz egyedszáma a vizsgálati helyszíneken egységesen növekedésnek indult. A csapdák fogási adatai alapján június, július és augusztus első hetében voltak mérhetőek az egyedszámcsúcsok. Az előző évhez hasonlóan, 2016-ban is a Kunadacsi dohányültetvénybe telepedett be a dohánytripsz a legnagyobb számban. Kunadacson a Nyírségi helyszínekhez képest május végén ugrásszerűen megemelkedett az egyedszám, amely a többi helyszínhez képest folyamatosan a legmagasabb értéket képviselte egészen a dohány betakarításáig. A Nyírségi területeken Debrecenben és Pócspetrin volt a legtöbb, Hajdúhadházon és Ófehértón a legkevesebb a dohánytripsz egyedszáma.
 

2016 júniusában és júliusában, több ültetvényben, de elsősorban Pócspetrin nagy egyedszámmal telepedtek be a dohánytripsz lárvával is táplálkozó ragadozó tripszek (Aeolothrips intermedius). A Pócspetrin kihelyezett csapdákon mért dohánytripsz – ragadozó tripsz egyedszám arány június végén 1:1 volt. Ez a jelenség is közrejátszhatott abban, hogy ezen a vizsgálati helyen július közepe után a dohánytripsz egyedszám rohamosan csökkenni kezdett. A következő években közelebbről megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők segíthetik elő ennek a hasznos fajnak a betelepedését és felszaporodását a dohányültetvényekben.

 

Budapest, 2016. szeptember 13.

 

Dr. Orosz Szilvia
entomológus

NÉBIH, NTAI
Növény-egészségügyi- és Molekuláris Biológiai LaboratóriumForrás: ULTH

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket