Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Dohánytermelők figyelmébe: idénymunka 2023.

2023.07.18. 14:45:00  Kenyeres Sándor
   MADOSZ elnök

Július közepével megkezdődnek a betakarítási munkálatok. Ebben az időszakban a legmagasabb a munkaerőigénye a dohányágazatnak. Ebből kifolyólag szeretnénk néhány fontos foglalkoztatási szabályra felhívni a figyelmet.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szabályozza, és ezt kell alkalmazni mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára, valamint az alkalmi munkára is (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000075.tv).

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás általánosságban két típusba sorolható:

idénymunka, szezonális munka – a vállalkozás tevékenységétől függően a munka nagy része az év egy bizonyos időszakában történik (pl. mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka). Egy naptári évben maximum 120 napra alkalmazható egy munkavállaló, az időtartam nem haladható meg.

alkalmi munka – egy adott cégnél meghatározott időre szóló, alkalmi jelleggel végzett munkaviszony. Ez esetben ügyelni kell arra, hogy egymást követően legfeljebb 5, egy hónapon belül maximum 15 és egy naptári éven belül 90 nap áll rendelkezésre egy munkáltató cég számára, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazzon egy adott munkavállalót.

 

Mezőgazdasági idénymunkának minősül:

  • a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés,
  • a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a továbbfeldolgozás kivételével, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

 

Mininmálbér 2023

2022. december 13. napján hirdették ki a 2023. évi minimálbér összegét a Magyar Közlöny 214. számában. A 573/2022. Korm. rendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2023. január 1-től:

havibér alkalmazása esetén 232 000 Ft

hetibér alkalmazása esetén 53 340 Ft

napibér alkalmazása esetén 10 670 Ft

órabér alkalmazása esetén 1 334 Ft

Egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági idénymunka) esetén a minimálisan fizetendő órabér 2023-ban legalább a kötelező legkisebb munkabér (1334 forint/óra) 85%-a, azaz 1134 Ft/óra

Itt fontos megjegyezni, hogy továbbra is létezik a mentesített keretösszeg.

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben a mentesített keretösszeg 2023-ban a napi minimálbér 130%-a vagyis 13871 forint. Ezen összeg esetében a munkavállalót nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Ha azonban meghaladja a mentességi keretösszeget, akkor a mentesített keretösszegen felüli részre a munkavállalónak az éves személyi jövedelemadó bevallásában 15 %-os személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Munkáltatói közteher

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló esetében a minimálbérhez kötötten fizeti a közterhet. Ez az összeg alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, azaz 2.300 forint/fő/nap, mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál munkavállalónként 0,5%-a, azaz 1.200 forint/fő/nap.

Ez a kedvezményes közteherfizetés legfeljebb a minimálbér kétszeres összegéig alkalmazható.

A bevallási (2308-as nyomtatványon), és befizetési kötelezettséget a tárgyhót követő 12-éig kell teljesíteni a NAV-hoz. Ez a befizetés minden munkáltatói közteher teljesítéssel kapcsolatos feladatot kivált.

 

Társadalombiztosítási ellátások

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló ez alapján a foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra (üzemi baleset esetén), és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre) nem.

A nyugellátás számítási alapja mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka, alkalmi munkánál 2,8 százaléka. (Lásd: 197/2022.(VI.4.) Korm. rendelet 11.§)

A munkáltató a munkaviszony megszűnésekor nem köteles kiadni a munkaviszony megszűnésekor előírt igazolásokat, nem jár a betegszabadság a munkavállaló részére, nincs fizetés nélküli szabadság.

Ugyanakkor természetesen teljesíteni kell a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói feladatokat. A munkabérről olyan igazolást kell kiadni a kifizetéskor, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege, és jogcíme.

 

Foglalkoztatás bejelentése

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a dolgozót, de a munkaszerződést nem kötelező írásba foglalni (munkaszerződés szóbeli megállapodás útján is létrejöhet). Köteles jelenléti ívet vezetni, bérfizetési jegyzéket készíteni, és a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének feltétele a munkáltató ügyfélkapus regisztrációjának megléte. 

A bejelentés történhet:

  • telefonon az országos ügyfélszolgálati elérhetőségen, a 185-ös telefonszámon,
  • okostelefonról (EFO PRO alkalmazással) vagy tabletről az ügyfélkapun keresztül,
  • elektronikus formában a NAV eBEV oldalán vagy az új NAV ÜPO-n keresztül (23T1042E nyomtatvány kitöltésével).

Nincs lehetőség személyesen, papíron vagy postai úton a bejelentés megtételére.

További feltétel, hogy a munkáltatónak nem lehet 300.000,- Ft-ot meghaladó összegű adótartozása a közteher, a szocho, a rehabilitációs hozzájárulás és a levont szja adónemek összevont egyenlegében.

A bejelentés során a következő adatok megadása szükséges:

  • munkavállaló neve,
  • munkavállaló TAJ száma és adóazonosító jele,
  • munkáltató adószáma,
  • munkaviszony kezdete és a munkaviszony napjainak száma,
  • egyszerűsített foglalkoztatás formája (alkalmi munka, mezőgazdasági / turisztikai idénymunka, filmipari statiszta).

 

Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató legkésőbb közvetlenül a munka megkezdése előtt köteles bejelenteni. Bejelentés módosítására, visszavonására egy napon történő bejelentés és munkakezdés esetén a bejelentést követő 2 órán belül, ha pedig a bejelentés a munkakezdés napját megelőzően történt, akkor a munkaviszony tárgynapján reggel 9 óráig lehetséges.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás munkáltatói igazolása

A munkáltatónak olyan bizonylatot kell kiállítania és a kifizetéskor átadnia az egyszerűsített foglalkoztatott magánszemélynek, amiből kitűnik a munkavállaló bevételének teljes összege és jogcíme. A munkáltató ugyanakkor nem köteles az elszámolási évet követő év január 31- ig összesített igazolást adni a munkavállalónak.

A mezőgazdasági idénymunkánál alkalmazandó munka és pihenőidővel kapcsolatos legfontosabb szabályokat az alábbi linken találhatják meg.

https://agroforum.hu/blog/agrarkozosseg/a-mezogazdasagi-idenymunka-efo-igenybevetelenek-es-elszamolasanak-szabalyai/

Az alkalmi munkára vonatkozó itt összefoglalt szabályok nem teljes körűek, így bizonyos kérdésekben érdemes tájékozódni és szakember véleményét kikérni.Forrás: Kenyeres SándorKövessen minket