Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Borsos János

1936.01.04. - 2015.07.05.
Születési hely: Debrecen
Születés ideje: 1936.01.04.
Halál ideje : 2015.07.05.


Dr. Borsos János 1936. január 4-én született Debrecenbe. Kétéves gépésztechnikus gyakorlat után iratkozott be a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, ahol 1960-ban szerzett agrármérnöki diplomát.

Mérnökként tanított a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban, ahol megszervezte az iskola diákszövetkezetét, valamint a névadóra megemlékező futóversenyt. Két éves középiskolai tanárkodás után kutatói pályára lépett.

A DATE Karcagi Kutató Intézetében 1967-ben egyetemi doktori értekezést készített, amit a Gödöllői Agrár Egyetemen védett meg. Majd szervezője volt a kibontakozó mezőgazdasági termelőszövetkezetek szövetégének, Karcagon. Ösztöndíjas aspiránsként szerezte meg a kandidátusi fokozatát 1973-ban. Még ebben az évben a karcagi intézetből, mint tudományos osztályvezető pályázta meg a Dohánykutató Intézet tudományos igazgatóhelyettes beosztást, amit 1979-ig töltött be.
 

A Nyitrai és a Debrceni dohánkutatók társaságában
 

1980-ban meghívták korábbi intézetébe / Karcag / igazgatónak, amit 1981-ig látott el.

A hazai agrárkutatás – ebben az időszakban – áttért az „egy téma egy kutató „szisztémáról a programozott kutatás szervezésre, a termelési rendszerek kibontakozásával együtt. Ebben az időszakban nevezték ki a szakminisztérium főosztályvezető helyettesének a magyar agrárkutatás élésre.

1986-ban, mint kutatásszervező megvédte az akadémiai doktori értekezését, ezt követően a Dohánykutató Intézet Igazgató Tanácsa felkérte a Kutató Intézet igazgatói beosztásának megpályázására, amelyet, ellenszavazat nélkül megnyert.
 

A munka mindenek előtt
 

A Dohánykutató Intézetet 2005-ig vezette, az Intézet végelszámolásáig.

1989-től, mint professzor tanított a Kertészeti Egyetemen (1989-1997), majd a Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1997-2010 között.

2000-2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt majd, mint Professzor Emeritus, az egyik doktori iskola programfelelőse volt.

Borsos professzor nem tudott és nem is akart a dohányhoz hűtlen lenni, halála előtt félévvel jelent meg az utolsó könyve: A dohányvertikum társadalmi és gazdasági élei címmel.
 

Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésének átvétele
 

Széleskörű tudományos és szakmai, közéleti tevékenységet végzett egészen haláláig. Munkásságát számos állami és szakmai testület ismerte el tulajdonosa:
 
a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésének,
a Zsigmond Elek Emlékéremnek,
a Kovács Béla-díjnak,
a Lónyai Menyhért emlékéremnek.
Megkapta a Debreceni Akadémiai Bizottság emlékplakettjét,
az Agrárkamarai emlékérmet,
a Magyar Agrárkamara Jubileumi emlékdíját;
tudományos nevelő munkája elismeréseként a Pro Scientiis Agricultura díjat,

Borsos János professzor, az örök innovatív gondolkodó az agrárökonómia elismert művelőjévé vált gazdag életútja során.   Az agrárökonómia „parttalan” diszciplínájában – ahogy ő mondta – mégis csak partot ért, mégpedig a dohányvertikummal kapcsolatos kutatási eredményeivel. Könyvei szellemi forrásai lettek a szakmának, végzett doktoranduszai pedig zálogai eszmeisége továbbvitelének.

Életének utolsó szakaszában is megnyilvánult a jobbítás igénye, a fel nem tárt problémák tudományos alapokon való megközelítésének szükségessége. Ezelőtt tíz évvel kezdeményezte a „Társadalmi asszimetriák jellemzői és azok közgazdasági kezelhetősége” című kutatási programot. Mint ahogy erről a 2013-ban megjelent könyvében írt, nem sok sikerrel:
„a kezdeményezésem, mint doktori iskola program került elfogadásra, valójában nem kapott támogatást a társadalomtudományok doktori iskolák körében, mert ez átlépte a tudományágak határait, s egyetemleges integrációt igényelt”. 

Bár a professzor úr idejében felfedezte az égető társadalmi problémák megoldásának szükségességét, de már nem volt arra elég ereje, hogy a tudományági határokat átlépve szövetségeseket állítson maga mellé.  

2015 július 5-én életének 79 évében örökre eltávozott közülünk.

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenysége:
 

MTA-MÉM Talajtani Bizottság 1980-1985.

MTA Agrárgazdasági és Szövetkezetelméleti Bizottság 1982-1986.

Országos Kutatási Nagyműhely Bizottság 1982-1996.

Különféle országos kutatást irányító, koordináló

Program tanácstagság, ill. elnök 1982-1990.

- vállalatfejlesztés, agrár- és élelmiszer, fejlődő országok gazdasága, stb. településfejlesztés.

MÉM Kutatás-fejlesztés Tanács (titkár) 1984-1986.

Fajtaminősítő tanács 1984-1990.

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 1984-1990

Országos Kutatási Nagyüzem Bizottság 1986-1994.

MTA Szakértői Bizottság tudományos továbbképző intézetek

Kijelölésére (elnöki felkérés) 1984.

MTA Agrártudományok Osztálya 1990-2003.

DAB Mezőgazdasági Bizottság titkár 1976-1982.

DAB főtitkár 1986-1994.

2000- Dohány Terméktanács (titkár, ill. elnökségi tag)

1992- 2004 Agrárkutató Intézmények Országos Szövetségének elnöke

Magyar Agrárkamara osztályelnök (agrár-innováció) 1992-

MTA Agrárökonómiai Szakbizottság 1985-

 

Könyvei dohány témában (2000-től):
 

Borsos J. (2002):A dohány termesztése és gazdaságkultúrája, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

Borsos J. (2002):A dohány gazdaságtana, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 2002.

Jávor A.- Borsos J (2006): Válságban a dohányágazat, in: Az agrárinnovációtól a társadalmi aszimmetriákig szerk: Jávor A.- Borsos J. ISBN: 963 9274 95X, Debrecen

Borsos J. – Bittner B. – Mislovics A. (2006): A dohánykertész mester kézikönyve, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest ISBN-13: 978-963-9736-04-7

Benedek J. – Bényei I. - Bittner B. – Bittner I. - Borsos J. –  Eisler J. – Fekete T. – Forgács B. –Vedel, F. – Kővári V. – Mislovics A .-  Nagy Gy. – Orosz T. – Patai A. – Radóczné K.T. – Szűcs I. – Varga L.: Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a dohány ágazatban (szerk: Bittner B.) Debreceni Egyetem, Debrecen 2007. ISSN: 1588-8665

Dr. Borsos János DSc - Dr. Bittner Beáta, PhD – Eisler József –Hajduné Borsos Adrienne - Hajdu Csaba – Kerékgyártóné Mislovics Anita – Dr. Varga Lajos PhD,: A dohányvertikum társadalmi és gazdasági élei. Center Print Nyomda Debrecen 2014.


Forrás: MADOSZ

Képgaléria :

Borsos János

Kövessen minket