Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Ligeti László

1910 05.21. - 1991
Születési hely: Budapest
Születés ideje: 1910 05.21.
Halál ideje : 1991

 

1910. május 21-én született Budapesten. Édesapja Ligeti Imre, miniszteri ellenőr, édesanyja  Hübner Mária.
 


 

A híres Budapesti I. kerületi Magyar Királyi Állami Werbőczy István Reálgimnázium tanult és érettségizett 1928-ban. Az érettségi után a Magyar Királyi Dohányjövedék budapesti raktárában helyezkedett el, mint időszaki munkás.

A dohánybálák forgatása közben sem töltötte hiábavalóságokkal az időt, hanem szorgalmasan tanult és készült a fontosabb és nagyobb felkészültséget igénylő feladatokra.

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudomány karán fejezte be, tanulmányait, ahol doktori címet szerzet

A dohányjövedéki központi Igazgatóságara nyert kinevezést, és mint gyakornoktiszt később tiszt szolgált tovább

A dohánytermesztés gyakorlati ismereteit 1938–tól a Faddi Dohánybeváltó Hivatalnál szerezte, ahonnan szakmai tudásban meggazdagodva és családosan tért vissza rövid időre, Budapestre. 1940-ben a Budapesti Lágymányosi dohánygyárban, mint dohányjövedéki tiszt dolgozott, majd 1942-ben Debrecenbe a Dohánybeváltó Hivatalba került, ahol ugyancsak dohányjövedéki tiszti feladatokat látott el. 1944-ben Dohányjövedéki főtiszt kinevezést kapott.

A dohánykutatás iránti érdeklődése akkor ébredt fel benne, amikor a Pallagi Dohánykísérleti Állomással kapcsolatba került. Itt szívta magába a nagy elődöktől, Kisfaludy Mihálytól és Gulyás Antal professzortól a mezőgazdasági tudományokat és a dohánykutatás iránti szakmai rajongást. Közben beiratkozott Pallagon a Magyar Királyi Gazdasági Akadémiára ahol, mint okleveles gazda végzett

A háború idején tartalékos főhadnagy rangot ért el, a legelitebb fegyvernemnél a repülőknél, ahol „Ezüst Signum Laudis Kardokkal” kitűntetésben részesült.

A háborúból és fogságból hazatérve ismét a dohányiparban helyezkedett el.  A Kápolnai Dohánykísérleti Gazdaságok központjának vezetőjévé nevezik ki, majd innen ismét Budapestre helyezik 1955-ben a Dohánytermelési Központhoz.

Később a Dohánykutató Intézet megalakulása után Kisfaludy Mihály mellett a dohány nemesítés köti le a figyelmét és itt hasznosítja a rendívül jó megfigyelő képességét, természetszeretetét.
 


 

Amikor a dohánytermelési kutatásokat a Kertészeti Kutató Intézetbe szervezték át, az érdi kutató telepen kutatja a peronoszpóra-ellenálló vonalak és típusok viselkedését.
 


 

Nevéhez fűződik a peronoszpóra rezisztens (Érdi 129, a Subás Kapa, a Tolnai Kerti, a Virginia Delcrest fajták), a nikotin szegény Szabolcsi valamint a Kállói és egyéb fajták nemesítése. A peronoszpóra-ellenálló vonalak nemesítésének nagy jelentősége volt abban az időben, mert a peronoszpóra ekkor okozta a legnagyobb károkat az országban. 

45 évi pályafutásának utolsó éveiben, Debrecenben a Dohánykutató Intézet igazgatóhelyettese volt. Ebben a beosztásban is kemény megpróbáltatásokban volt része az intézetszervezése, a mezőgazdasági kutatások érdekében.

1973-ban végleg nyugdíjba vonult.

1991-ben súlyos betegségben halt meg.

Könyvek:

Dimiter Atanaszov - Dr. Ligeti László - Kisfaludy Mihály - Móger János - Oltványi Ferenc: A dohány termesztése

Dr. Békési János - Kisfaludy Mihály - Dr. Ligeti László - Lossinszky Andor : Dohánytermelők kézikönyve

Agrártudományi Közlemények:

Ligeti László - Förster Herbert : A dohány fajtafenntartó nemesítése és vetőmagtermesztése

Ligeti László - Farkas Gyula: A Szabolcsi dohány nemesítése alkaloidtartalom csökkentése érdekében


Forrás: Dohányipar

Képgaléria :

Ligeti László

Kövessen minket