Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Móger János

1924.10.18. - 2011.05.25.
Születési hely: Mosdós
Születés ideje: 1924.10.18.
Halál ideje : 2011.05.25.

 

1924.október 18-án született a Somogy-megyei Mosdós Községben. Középiskolai tanulmányait a Kaposvári Magyar Királyi Állami Somssich Pál Gimnáziumban végezte.

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen 1947. évben szerzett agrármérnöki diplomát.1947-1953 között a Földművelési Minisztérium alkalmazásában dolgozott, közben egyéves ösztöndíjasként a keleti dohányok termesztését tanulmányozta, Bulgáriában.
 

Móger János feleségével 1953. Eifert János archív
 

1953-57 között önálló aspiránsként kandidátusi disszertációján dolgozott. „Adatok cigarettadohányok termesztési feltételeinek és termesztési adottságainak vizsgálatához” címmel írt értekezését 1957-ben védte meg.

A dohánykutató Intézethez tudományos munkatársként 1956 októberben került, majd 1961 januárjától Budapesten, 1963 április 01-től pedig Érden, a Dohánytermesztési és nemesítési osztály vezetője volt.
 

Móger János és lánya Móger Ildikó Photo:Eifert János
 

1968-tól a Kertészeti Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettese majd, 1971.január 01-től a Dohányipari Vállalatok Trösztje vezérigazgatójává nevezték ki.
 

 


A dohánytermesztés helyzete és fejlesztésének iránya című munkáját 1974-ben a MTA Növénytermesztési Bizottsági ülésen ismertette. Melynek eredményeként a bizottság az alábbi megállapításokat tette:

„A dohányipar kellő időben felismerte a növénytermesztésnek nehézségeit és igyekezett megteremteni a feltételeket a
nagyüzemi termesztéshez; a dohány termesztésének fejlesztéséhez szükséges technológiai és technikai fejlesztéshez
körültekintően szervezte meg, az import gépek behozatalát.

A további fejlesztéshez indokoltnak látta a bizottság — és ezt ajánlásként elfogadta —hogy a termesztési kísérletek céljára öntözésre is berendezett kísérleti állomás létesüljön, amelynek elhelyezésére alkalmasnak látja a Nyíregyházán és Debrecenben a meglevő kísérleti telepeken levő, korábban is dohánykutatást szolgáló és jelenleg oktatási célra felhasznált épületeket.

Ugyancsak ajánlotta a bizottság dohánytermesztésre specializált szakmérnökök képzését is. „
 

1975-től c. egyetemei tanárként oktat a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen.

1979 szeptembertől a nyugdíjba vonulásáig (1984 december) a Dohányértékesítő és Készletező Vállalat igazgatója volt.

 

Móger János, nyugdíjas, 2009 Photo: Eifert János
 

A dohánykutatásban és szakirányításban eltöltött több mint 3 évtized alatt 110 publikációja jelent meg. A kandidátusi disszertációja mellett, többek között A dohány és termesztése c. könyv társszerzője. Ez a könyv egyébként 1966-ban nívódíjat kapott.

Szerkesztőként Korszerű dohánytermesztés című könyv munkáiban is jelentős szerepet vállalt. Tankönyvek, hazai és külföldi publikációi és előadások foglalják keretbe Móger János tudományos, gazdaságirányítási és oktatói tevékenységét.

2011. május 25-én 86 éves korában halt meg Budapesten, Hamvait a III. kerületi Óbudai temetőben, 2011. július 19-én helyezték örök nyugalomra. 
 

Móger János-búcsúztatása Photo: Eifert János

 

Jelentősebb munkái:

Móger János (1957): Adatok cigarettadohányok termesztési feltételeinek és termesztési adottságainak vizsgálatához

Móger János (1958): Réteges homokjavítási kísérletek 3 évi eredményei dohánnyal

Móger János (1962): Vályogtalajon végzett mélytrágyázási kísérletek eredményei

Móger János: (1974): A dohány termesztésének helyzete és fejlesztésének iránya

Könyvek:

Móger János-Szúcs Kálmán (1966): A dohány és termesztése Mezőgazdasági Kiadó (Budapest),

Dimiter Atanaszov - Dr. Ligeti László - Kisfaludy Mihály - Móger János - Oltványi Ferenc (1959) : A dohány termesztése Mezőgazdasági Kiadó (Budapest) ,

 


Forrás: MADOSZ, Magyar Dohányújság,

Képgaléria :

Móger János

Kövessen minket