Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Némethi László

1920.09.20. - 1990.06.12.
Születési hely: Szeged
Születés ideje: 1920.09.20.
Halál ideje : 1990.06.12.


Némethi László 1920 szeptember 20-án született Szegeden.

Iskoláit a Szegedi Magyar Királyi Állami Klauzál Gábor Reálgimnázium, majd a Szegedi Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán végezte, ahol 1944-ben summa cum laude eredménnyel vegyészdoktori képesítést szerzett.
 

Némethi László anyakönyv 1920

 


Az egykori Klauzál Gábor Főgimnázium, ma Radnóti Miklós Gimnázium (1897–1898)
 

Tanársegédként helyezkedett el, az Általános és Szervetlen Vegytani Intézetben.

1944. október 7-én megnősült, három héttel utána már katona, majd 1945-ben hadifogságba került, ahonnan csak 1946 áprilisában szabadult.
 

Dr. Némethi László
 

Bár az egyetemi élet, az oktatás volt a célkitűzése később szenvedélye, de a háború következtében kialakult viszonyok miatt 1948-tól a Dohányjövedék Központi Vegyészeti Laboratóriumában helyezkedett el Budapesten, mely 1949-ben Dohányipari Központi Kutatólaboratóriummá, majd 1951-ben Dohánykutató Intézetté alakult.

Az 1948-ban megtett lépés egy életen át tartott, ugyanis- bár számtalan átszervezést élt meg - halála napjáig a dohányipar szolgálatában állt.

Az Dohánykutató Intézetben kezdetben kutatói státuszt töltött be, majd 1957-től osztályvezető, 1959-től igazgatóhelyettes, 1963-tól a Dohánykutató Intézet igazgatója.

Ipari átszervezés folytán 1966-ban a kutatási szervezet Debrecenbe, a dohánykutatás bölcsőjébe települt, mint a Magyar Dohányipar Kutatólaboratóriuma, majd 1971-től, mint Dohánykutató Intézet.
 


Dr.Némethi László  kollegáival
 

Igazgatóként a személyi és tárgyi feltételek megszervezésén túl, komplex kutatóbázis kialakítása volt a feladata és célja, miáltal a korábban csak ipari kutatással foglalkozó laboratórium olyan intézménnyé alakult, amely felöleli a dohányra vonatkozó valamennyi kutató-fejlesztő tevékenységet, ide értve a dohánytermesztés és nemesítés témaköreit és a vetőmagtermesztést is.   
 


Dr. Némethi László,  balra tőle Dr. Móger János, a kép bal szélén félig takarva Dr. Borsos János
 

Részt vett minden olyan nemzetközi és hazai szervezet munkájában, ahol a magyar dohánykutatás ügyét képviselhette. Számos iparfejlesztési program megvalósításának szellemi vezéralakja volt.

Ő volt a dohányszakma egyetemi tanára. Egy évtizeden keresztül oktatott a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, ahol címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki 1981-ben.

1982-ben bár nyugdíjba vonult Ő tovább dolgozott, oktatott és polihisztori tudását adta át, amit egy életen tett.

Élete során számos kitüntetést kapott:

kétszer volt az Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója,
tulajdonosa volt a Sigmond Elek Emlékéremnek, amely a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület által 1955-ben alapított emlékérem volt.


Sigmond Elek Emlékérem
 

Munka Érdemrend Ezüst Fokozatát 1982-ben kapta meg Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumtól.

Doctor honoris causa / díszdoktor / címet kapott 1990-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, amit már nem élhetett meg.

Élete utolsó éveiben kikezdte a kor, de szelleme végig úrrá tudott lenni és azon dolgozott, hogy a Magyar Dohányújság az legyen, aminek lennie kellett nemzetközi szaklap.

1990. június 12-én életének 70. évében hunyt el.
 

 


Forrás: Némethi család, Dohányújság

Képgaléria :

Némethi László

Kövessen minket