Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Daróczi Vilmos

1839. - 1912.11.12.
Születési hely: Királydaróc
Születés ideje: 1839.
Halál ideje : 1912.11.12.


Daróczi / Gottlieb / Vilmos 1839-ben* született a Szatmár megyében, Nagymajténytól keletre, a Kraszna partján fekvő Királydaróc településen. Apja Gottlieb Sámuel, édesanyja Práv Eszter földművelő zsidók voltak.

1854-ben három évi tanfolyamra Prágába ment, ahol dr. Balling Károly tanár kémia előadásait hallgatta elsősorban és a szesz-, cukor- és sörgyártásban képezte ki magát. A három év után 1857-ben befejezve a tanulmányokat majd hazatért, és a szeszgyártást itthon folytatta. Később apja birtokán és más bérelt földeken gazdálkodott, elsősorban a dohánytermesztéssel foglalkozott.

1977-ben egy exportáló dohányos cég kereste meg, akiknek az ajánlatát elfogadva Budapestre költözött és évente 20-25000 mázsa dohányt vásárolt fel és szállított le a kereskedő cég raktárába. A felvásárlás érdekében nagyon sokat kellett utazzon, amely során megismerte a dohánytermelőket, a magyar dohánytermelés helyzetét, valamint a dohánytermő tájegységeket. A raktárban a dohány elszállításáig kezelte is az anyagot, az Őt alkalmazó cégnek, válogatatta a dohányt, vagyis volt alkalma a feldolgozást is közelről megismernie, megtanulnia.

1884. február 19-én megalapította a Magyar Dohány című újságot, amelynek szerkesztője, írója és egyben tulajdonosa is volt. A lap célkitűzésként a magyar dohánytermesztés felemelkedésének elősegítését határozta meg. Alkalmanként több külső munkatársa is akadt, akik valamilyen témában írtak cikket és az megjelent a kéthetente jelentkező újságban.

Azoknak a kérdéseknek a tisztázása érdekében, amelyeket a gyakorlati dohánytermesztése során nem tudott kellően vizsgálni egy kísérleti telepet üzemeltett, hogy saját tapasztalatai alapján tudjon beszámolni cikk formájában az adott kérdésről.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) megbízta Őt, hogy az 1889 évi a párizsi világkiállításon tartott nemzetközi gazdakongresszus számára írjon jelentést Magyarország dohánytermeléséről. Ez az anyag A dohány Magyarországon címmel itthon is megjelent 1890-ben.

Egy 1894. március 19-én készült közjegyzői okirat szerint, amelyben két másik társával / Hönigsfeld Jakab és Steckler Henrik / mint a Magyar Dohány Kereskedelmi Rt. hivatalnokai az 1893 évi mérleget hitelesítették, mint alkalmazottak, vagyis az újságírást munkahelyének megtartása mellett végezte, miután az nem adott megélhetést a tulajdonosnak.

1894-ben nevet változtatott a Gottlieb név helyett felvette a Daróczi nevet, amit a 66498/1894 számú BM rendeletben tettek közzé. A Daróczi név választása feltehetőleg a születés helyéhez kötődik.

1895-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület választmánya a Magyar Dohányújság támogatása céljából 150 Ft évi segélyt irányzott elő. Közben szakmai írásai, az olvasok által feltett kérdésekre a válaszai a Köztelek című újságban is megjelentek, immár rendszeresen. A lapban megjelenő anyagokat a Nyírvidék, a Budapesti Hírlap is egyre többször közli, Ő maga pedig már előadásokat is tart elsősorban a közgazdasági ismeretek szabad iskolájában.

Daróczi Vilmos, hirlapiró,
forrás: Magyar Dohányújság

 

1904. február 16-án megjelent lapszám már a húszadik évfolyam volt a Magyar Dohányírás történetében. Az évfodulóról nagyok sok lap megemlékezett, kiemelve hogy kíváló szakértelemmel szerkeszti Daróczi a szaklapot.

1906.január 14. Budapesten feleségül vette a nála majdnem 30 évvel fiatalabb Braun Bertát, aki 1906 augusztus 2-án Mária nevű lányuknak adott életet.

1909. február 16-án 25 éves a Magyar Dohányújság

Daróczi Vilmosnak, a Magyar Dohányújság szerkesztőjenek a dohánytermelés fejlesztése körül kifejtett közgazdasági írói tevékenységéért a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta az uralkodó, közli a Budapesti Hírlap 1911. január 10. száma. 

Az adományozó indoklásában megemlíti, hogy Daróczi Vilmos, több évtizedes munkássága díszére válik a szakirodalomnak. Lapja révén úttörője volt a magyar dohánygazdaságnak s jórészt az ő érdeme. hogy a dohánytermelés nálunk annyira felvirágzott. A javaslatot 1910.október 28-án a pénzügyminiszter jegyezte.

1912 november 12-én, Budapesten tüdőgyulladásban halt Daróczi Vilmos. Végrendeletében külön foglalkozik a Magyar Dohányújság sorsával is.

Debrecen-Pallagon utcát neveztek el róla.

 

*Minden életrajzi anyag Daróczi Vilmos /Gotllieb Vilmos/ születési dátumát 1836. ként közli. Sajnos a születési anyakönyv nyilvánosan nem kutatható. A felkutatott házassági anyakönyvben viszont a születési dátum 1839. ként van bejegyezve. 1839 a születési dátum a halotti anyakönyvben is, ahol ráadásul a halálozási kora 72 évesnek van beírva, ami csak akkor lehetséges, ha 1839-ben született.

 


Forrás: MADOSZ, Magyar Dohányújság, Budapest Főváros Levéltára, Wikipedia

Képgaléria :

Daróczi Vilmos

Kövessen minket