Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Semsey András

1932.08.14. - 2013.06.12.
Születési hely: Prügy
Születés ideje: 1932.08.14.
Halál ideje : 2013.06.12.


Semsey András 1932. augusztus 14-én született Prügyön egy református vallású ötgyermekes család második gyermekeként. Szülei Semsey Barna földbirtokos és terménykereskedő, aki 1906-ban született Mezőzomboron, édesanyja pedig Szabó Sára, aki 1909-ben született Prügyön.
 

Semsey István, Semsey Andor, Semsey Klára, id. Semsey Barna, Szabó Ilonka, Szabó Károly, ifj. Semsey Barna
 

Semsey András iskoláit 1938-ban kezdte Prügyön, majd 1941-től -1948-ig a a Sárospataki Református Gimnázium tanulója volt.

Származása miatt nem tudott tovább tanulni, bár képességei alapján indokolt lett volna, így 1948-1960 között, mint egyéni gazdálkodó dolgozott Prügyön.
 

Sárospataki Református Gimnázium
 

A „Tisza-mente” Mg. Termelőszövetkezet megalakulása után, mint könyvelő helyezkedett el a szövetkezetnél, közben munka mellett mérlegképes könyvelő képesítést szerzett, majd a Budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán felsőfokú számviteli képesítést kapott.

1968-ban a „Tisza-mente” Mg. Termelőszövetkezet elnöke lett, ezt a feladatát 1989-ig nyugdíjazásáig látta el.

A szövetkezetnél eltöltött évek alatt ismerkedett meg a dohánytermesztéssel, miután a szövetkezet 120,0, ha területen termelte ezt a növényt.
 

Semsey András

 

Az elnökké választása után egyre nagyobb intenzitással kapcsolódott be a dohánytermesztésbe, sőt a dohánykutatásba is, és részt vett olyan fejlesztések gyakorlati megvalósításában, mint például a folyamatos dohányszárító megépítése. Munkája során mindig kereste azokat a megoldásokat, amelyekkel hatékonyabban és költségtakarékosabban lehetet dohányt termelni.
 


A folyamatos szárító
 

Amikor a szövetkezeti dohánytermesztés egyre inkább átment a háztáji termesztésbe, kifejlesztett kollegáival közösen egy háztáji dohányszárító berendezést melynek a MINIDOSZ nevet adták. A szárítót a szövetkezet gyártotta, forgalmazta és szervizelte, ami abban az időben nagy teljesítménynek számított.

 

 

A dohánytermelők érdekeik képviselete érdekében fontosnak tartotta egy szervezet megalakítását, amit aztán az Agrárkamara égisze alatt sikerült is megalakítani 1992 kora tavaszán. A szervezet neve a Dohánytermelői Szakosztály lett elnökének Semsey Andrást választották.

Ugyan ebben az évben hosszú szerveződés és egyeztetés után megalakult a Dohány Terméktanács is, melynek a Dohánytermelői Szakosztály is tagja lett, és mint Termelői tagozat vezetője Semsey András képviselte a termelőket többek között.
Terméktanács első elnökévé egyébként Semsey Andrást választották meg és ezt a tisztet 1995-ig töltötte be.

1999-ben tagja lett a már önálló - nem az Agrárkamarához tartozó - termelői szövetségnek a MADOSZ elnökségének, ahol tiszteletbeli elnökké választották.

A rendszerváltozás időszakában vállalkozást alapított és ebben a vállalkozásában is a főtevékenység a dohánytermesztés volt.
 

Semsey András

A dohány, a dohánytermesztés volt a szenvedélye.

2013. június 22-én halt meg Prügyön.


Forrás: Semsey család, MADOSZ

Képgaléria :

Semsey András

Kövessen minket