Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Tuboly László

1921.11.17. - 2002.03.23.
Születési hely: Szombathely
Születés ideje: 1921.11.17.
Halál ideje : 2002.03.23.

 

Tuboly László 1921. november 17-én születet Szombathelyen egy római Katolikus családban. Édesapja Tuboly János tanító, édesanyja Stirling Erzsébet háztartásbeli volt.

 


Szombathelyen az Állami Faludi Ferenc Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd az egyetemi tanulmányokat a budapesti Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának mezőgazdasági szakán fejezte be.

A háború vihara őt sem kerülte el, és mint sebesült katona, szovjet hadifogságból, egészségileg leromolva került haza.

A dohányipari szolgálatát 1949-ben kezdte a Budapesti Dohánybeváltó Nemzeti Vállalat Nyíradonyi Kísérleti Állomásán, majd a nagyatádi Állomáson, mint helyettes állomásvezető folytatta.
 

Tuboly László Munka közben 1953.
 

1950-ben az Érdi Minőségellenőrző Főtelepre kutatónak nevezték ki, ahol a megalakult Dohánykutató Intézetnél 1951-l963-ig a dohánybetegségek és kártevők elleni védekezéssel foglalkozó csoport vezetőjeként végezte kutató munkáját.


A kutatási területek átszervezése során 1963-ban a budapesti Növényvédelmi Kutató Intézethez került, ahol tudományos főmunkatársként dolgozott és vezette nagy buzgalommal, oda adással, a dohánybetegségekkel – elsősorban a dohányperonoszpórával - kapcsolatos kutatásokat. Megszervezte a peronoszpóra elleni országos védekezési technológia bevezetését és számtalan tanulmányban, cikkben ismertette a kórokozó leírását, biológiai tulajdonságait, továbbá új védekezési megoldásokat javasolt.
 

Tuboly László 1952

A budapesti Dohányipari Vállalatok Trösztje hívására 1973-ban osztályvezetői beosztást vállalt, ahol bebizonyította, hogy sokoldalú képessége alkalmassá teszi a gyártmányfejlesztésben, a licenc cigaretták gondozásában, organizálásában felmerülő változatos feladatok ellátását. Mindenkor pontos, lelkiismeretes munkát végzett és nagymérvű empátia képessége átsegítette a nehézségeken, mindenkivel jó kapcsolatot tudott teremteni.
 

Felesége és gyermeke 1954.
 

Aktív munkáját megzavarta a többször rátörő szívinfarktus, aminek következtében 1978-bannyugdíjazását kérte.

Korkedvezményes nyugdíjba vonulása után a Dohányértékesítő és Szolgáltató Vállalat műszaki-gazdasági tanácsadónak kérte fel, ahol 1992. március 10-ig a gyártással kapcsolatos koordinációs feladatokat látott el.

Nagy precizitással végezte a dohánygyárakkal a gyártási programok egyeztetését és személyes kompromisszum készségét kamatoztatva, minden fél megelégedésére sikerült megállapodásra jutnia.
 

Tuboly László

Az aktív munka befejezése után sem szakította meg kapcsolatát a kollégákkal és lecsendesült életritmusának legfőbb, mondhatni heti ünnepe volt a  ,,szerdai találkozó", amikor ismét összejöhettek Vele a kollegák és élvezhették humorát, szerető ragaszkodását, életszeretetét, szelíd, jó modorát.

2001. Karácsonya


Tuboly László 2002. március 23-án halt meg Budapesten. Földi maradványait Szombathelyen a Jáki úti központi temetőben, a családi sírba helyezték örök nyugalomba.

 

Munkái:

  • TUBOLY, L. (1960): A Peronospora tabacina A. (kékpenész) és magyarországi megjelenése- Dohányipar, okt.—nov. — dec.: 245 — 254.
  • TUBOLY, L. (1961): A dohányperonoszpóra terjedése és kártétele. Dohányipar, április 55 - 58 .
  • TUBOLY, L. (1962): A Peronospora tabacina A. 1961. évi kártétele Magyarországon. Dohányipar, 9: 59 — 65.
  • TUBOLY, L.—VÖRÖS, J. (1962): A dohányperonoszpóra és leküzdésének lehetőségei. Mezőgazd. Világirodalom, 1: 46 — 53.
  • TUBOLY, L. (1963): A Peronospora tabacina A. 1962. évi fellépése és kártétele. Dohányipar, 10: 5 3 - 6 0.
  • TUBOLY, L. (1964): A dohányperonoszpóra 1963. évi fellépése és kártétele. Dohányipar, 11: 1 5 2 - 1 5 7.
  • Klement Z. - Tuboly L.: A baktériumos dohányvész és az ellene való védekezés 2 12-25 1965 Évfolyam Növényvédelem
  • Tuboly László: A dohányperonoszpóra-járvány kialakulása és a korszerű védekezés eredményei 433 Évfolyam: 1971 Növényvédelem

 

 

 


Forrás: Tuboly család

Képgaléria :

Tuboly László

Kövessen minket