Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Gáti György

1924.07.05. - 2009.05.19.
Születési hely: Budapest
Születés ideje: 1924.07.05.
Halál ideje : 2009.05.19.

 

Gáti György 1924.07.05-én, Budapesten / Kispesten / született.

Édesapja Gáti György tanár, édesanyja Bíró Mária háztartásbeli volt.

1942-ben Szolnokon a Verseghy Ferenc Reálgimnáziumban érettségizett, majd 1954-60 között a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanult és szerzett diplomát. 1968-ban a Szabolcsi dohánytípusok összehasonlító vizsgálata c. témával doktorátust szerzett ugyancsak a Gödöllői egyetemen.


Verseghy Ferenc Reálgimnázium Szolnok
 

1942 és 1957 között Szolnokon, Faddon, Kisvárdán, mint dohányipari körzeti felügyelő és üzemvezető helyettes dolgozott, majd 1957-1966 között az ipart elhagyva Budapesten a Vegyiművek Szerelő Vállalat tisztviselője volt.

1966-1970 között a Kertészeti Kutató Intézet tudományos munkatársa, majd 1970-ben visszatért az iparba és Érden a Dohánykutató Intézet tudományos főmunkatársa és egyben a kutatótelep vezetője lett.
 

Dr. Gáti György
 

Az agrármérnök Gáti György a Dohánykutató Intézet érdi kutatótelepének vezetése mellett kutatási tevékenységével átfogta a dohánynemesítés és termesztés szinte valamennyi területét.

Néhány kiemelt témakör, amellyel foglalkozott munkássága során:

Burley dohányfajta nemesítés.

A dohány vízhasznosítása és öntözővíz igénye.

A dohány tápanyag utánpótlása

A Burley dohány töves betakarítása és szárítása.

Kontakt típusú oldalhajtás gátló szerek hatásvizsgálata, alkalmazástechnológia kidolgozása zsíralkohol tartalmú készítményre.

1977-ben felhagyott a gyakorlati kutatással és 1980-ig Budapesten a Dohányipari Vállaltok Trösztje fejlesztési osztályvezetője, majd 1980-tól a Dohányértékesítő és Szolgáltató közös Vállalat osztályvezetője volt, közben 1979-ben a dohánytermesztés gépesítését tanulmányozta az USA-ban.

1984-ben nyugállományba vonult.

Gáti György nagyságában nem a hivatali beosztás, hanem a kutatás-fejlesztés eredményei adták az igazi felemelkedést. Mindezek mellett a Magyar Dohányújság rovatvezetője is volt. Az ő tollából ismerték meg az olvasók a világ dohánygazdaságát, nem kevésbé hazánk felzárkózását az európai színvonalhoz.

Gazdag szellemi hagyatékot hagyott reánk. Neve kiemelkedő korszakot fémjelez a magyar dohánykutatás történetében.

Csendesen elhagyott bennünket, úgy ahogyan élt szerényen.

Utolsó éveit a Fővárosi Idősek Otthonában Budapesten, a Kútvölgyi úton töltötte Balogh Anna feleségével. Szellemi képességét élete végéig megőrizte.

2009.05.19-én távozott az élők sorából. Hamvai az Újköztemető 13 parcellájában nyugszanak.

 

 

 


Forrás: MADOSZ

Képgaléria :

Gáti György

Kövessen minket