Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Veszelovszky László

1957.01. 10 - 1997.03.13.
Születési hely: Szentes
Születés ideje: 1957.01. 10
Halál ideje : 1997.03.13.

 

Veszelovszky László 1996-ban merész ötletektől vezérelve magánvállalkozóként V.Tabac névvel  dohánygyárat létesített Hódmezővásárhelyen. Kevés idő adatott neki, hogy lehetetlennek tűnő terveit, elképzeléseit megvalósítsa, de rövidre szabott életútja alatt is maradandót alkotott.

Veszelovszky László 1957.január 10-én született Szentesen, édesanyja neve: Pölös Mária. Szülei egyszerű emberek voltak. Általános iskoláit Mindszenten végezte. Ezt követően vendéglátóipari képesítést szerzett, és a vendéglátóiparban helyezkedett el.
 


Veszelovszky László
 

Az 1980-as években a hatalom óvatos lépésekkel lazítani kezdett a gazdasági szabályozók merev kötöttségein, és fokozatosan lehetőségeket biztosított különféle kisvállalkozási formák beindítására. Veszelovszky László a vendéglátóipar sajátos délutáni-esti munkarendje mellett a szabad napszakokban  egyéb tevékenységek  kipróbálásával, végzésével igyekezett kiegészíteni munkáltatójától származó jövedelmét. Foglalkozott kisállattenyésztéssel, növénytermesztéssel, különféle termékek kereskedelmével. Az 1980-as évek második felében Hódmezővásárhely belvárosában megnyitotta Casinó nevű vendéglátó egységét, melyet szintén vendéglátóipari végzettségű feleségével működtetett. Arra törekedett, hogy forgalmát növelje, a vendéglátás színvonalát emelje, vonzóbbá tegye, ezért többek között dohányárút értékesített,  rendezvényeknek helyszínt biztosított, játékautomatákat üzemeltetett, tekepályát létesített. A tekepálya elektromos működtetését a villamosipari végzettségű Sánta János készítette el. Ettől kezdve üzlettársak is lettek, közösen kerestek különféle üzleti lehetőségeket, egyebek mellett pl. építőanyag ipari, informatikai termékek kereskedelmével is foglalkoztak. A kezdeti lazább üzleti kapcsolatból szorosabb együttműködés, majd önzetlen barátság alakult ki.

A dohánytermékek vendéglátóipari forgalmára felfigyelve támadt Veszelovszky Lászlónak az az ötlete, hogy érdemes lenne cigarettát gyártani. Ez az elképzelés sokak számára képtelenségnek tűnt, de Ő tudatosan és aprólékosan el kezdett készülni ennek megvalósítására. Eltökéltségét igazolja, hogy V.Tabac Kft néven vállalkozást alapított, és 1995.ben jövedéki engedélyt kért és kapott dohánytermékek gyártására és forgalmazására. A dohányiparban kezdett tájékozódása során ismerkedett meg a kiemelkedő elméleti ismeretekkel, és nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező Gábor Józsefnével, és Gábor Józseffel, akik életük nagy  részében dohánygyárban dolgoztak. Felszámoló biztostól kedvező áron megvásárolt Hódmezővásárhelyen az Erzsébeti úton egy kihasználatlanul álló volt gépgyári üzemcsarnokot.  Sikerült megfelelő állapotban lévő, működőképes használt cigaretta gyártó gépeket is vásárolni, ugyanis a működő hazai dohánygyárak privatizációjukat követően gyártósoraikat korszerűsítették, régi gépeiket piacra dobták. A gépeket a volt dohánygyári szakemberekből álló szerelőcsoport rakta össze, és hozta működőképes állapotba a vásárhelyi üzemcsarnokban.

Dohánygyár bejárata

 

Dohánygyár látképe

 

A gyártáshoz azonban szükség volt alapanyagra és előkészítő-vágó vonalra. Új, ismeretlen vevővel azonban az iparág résztvevői bizalmatlanul tárgyaltak, ezért szaktanácsadójával 1995. októberében felkereste az akkorra igen nehéz gazdasági helyzetbe került Budapesti Dohányfermentáló Rt. központját együttműködés céljából. A fermentáló cég 1994-ben még 2096 tonna leveles dohányt vásárolt fel a termelőktől, amit maradéktalanul fel is dolgozott. A privatizált dohánygyárak azonban egyre kevesebbet vásároltak a cégtől, mert az a megváltozott minőségi és mennyiségi követelményeknek nem tudott maradéktalanul eleget tenni, Raktárkészlete volt, de bevételei csökkentek. 1995-ben  a  termeltetési szerződésekben vállalt dohányátvételi kötelezettségének már nem is tudott eleget tenni, így a termelőkhöz kihelyezett eszközök bérleti díját és a termelési előlegeket is a veszteség rovatba írhatta. A termeltető Rt érdekeltségi területeinek széttagoltsága, elavult és túlméretezett szervezeti struktúrája miatt nem volt vonzó a befektetők számára, így a privatizációs próbálkozások sikertelenek voltak. A kihasználatlan erőforrások költségei a vagyon feléléséhez, eladósodáshoz vezettek, ezért a kínálkozó lehetőséget igyekeztek azonnal megragadni. A szakma meglepetésére ekkor nevezték ki dr.Petri Tibort az Rt. vezérigazgatójának, aki korábban a Tuti tejtermékekről ismert Szolnoki Tejipari Vállalat vezetője is volt más hasonló sorsú leépülő, vagy felszámolásra ítélt cégek sorában. Munkáját tömeges létszámleépítéssel és vagyoneladásokkal kezdte. Kezdetben nem volt egyértelmű, hogy az Rt. reorganizációját, vagy felszámolását részesíti előnyben. A szolnoki üzemben viszont túlélési esélyt láttak a V.Tabac-al való együttműködésben és Veszelovszky László töretlen optimizmusát magukévá téve láttak neki a váratlan és szokatlan kihívás megvalósításának.

Veszelovszky  László azt a célt tűzte ki, hogy termékeivel a magyar emberek fogyasztási szokásaiknak megfelelő, versenyképes minőségű, hazai anyagokból hazai munkával előállított cigarettához jussanak elérhető áron. Bízott a gyártandó mennyiség folyamatos növekedésében, sőt a határon túli értékesítést sem zárta ki. A növekedéshez a dohánytermeltetés és fermentálás újraindítását is szükségesnek látta, ennek a szolnoki üzem sorsát, valamint az ott folyó átalakítási munkákat illetően volt jelentősége.

Hódmezővásárhelyen volt dohánygyári szakemberek, gépmesterek irányításával az új gyár működéséhez felvett dolgozók szerelték össze a cigaretta gyártó gépsort. Megkezdődött a helyi dolgozók betanítása, majd a fokozatosan sor került az üzempróbákra is. Kedvező volt a fogadtatása a Dohánygyár biztosította új munkalehetőségeknek.

Szolnokon az átalakításokat néhány karbantartó végezte az üzemigazgató irányításával, akiket a létszámleépítés még nem érintett. Engedélyezési dokumentációkat készítettek, lefolytatták a szakhatósági eljárásokat. Olyan módon alakították át a technológiai gépsort vágat készítésére, hogy kisebb átkapcsolásokkal ismét alkalmas legyen fermentálásra is. A meglévő gépsort két jelentősebb szerkezeti egységgel kellett kiegészíteni, a többit kisebb átalakítássál, pl. irányváltók, fordulatszám szabályozók beépítésével, rosták, fémsziták cseréjével lehetett a kívánt műveletre alkalmassá tenni. A gyártmánylap szerinti anyagösszetételt egyszerű kézi arányszabályozóval sikerült biztosítani. Az iparágban példa nélküli alternatív gépsor több kisebb-nagyobb figyelemre méltó műszaki megoldást tartalmazott, és közel két évig gazdaságosan és eredményesen működött. Az átalakítási munkákba önzetlenül bekapcsolódtak néhányan olyan elküldött dolgozók is, akik abban bíztak, hogy a termelés beindításakor ismét szakmai képesítésüknek megfelelő munkalehetőséghez jutnak. Ez a remény többek esetében meg is valósult, mert előbb az egy műszak beindításához, majd később a két műszakos munkarendre történő átálláshoz sok korábbi dolgozó került a V.Tabac állományába. Így lettek a fermentőrökből műszakvezetők, a válogatásirányítókból keverékmesterek, gépmesterek. Ismét munkalehetőséghez jutottak karbantartók, laboránsok, anyagmozgatók, takarítók,  műszakonként átlagosan 12-14 fő. A szolnoki üzemben elkészült vágatot  -töltésre alkalmas paraméterekkel-  bélelt karton dobozokba töltve szállították a hódmezővásárhelyi Dohánygyárba. A vágatkészítéssel hasznosult a Dohányfermentáló Rt raktárkészlete, a V.Tabac megtérítette az üzemvitel költségeit, bérleti díjat fizetett, így a fermentáló fellélegezhetett.

Az új termékek elnevezésének, formájának, csomagolásának kialakításán, a reklámozás, terítés szervezésén ambíciózus fiatal csapat dolgozott.  Az első cigaretta a Pannónia nevet kapta és normál kivitelben került forgalomba, majd ezt követték a szokásos könnyű, mentolos, és erős változatok.

         Pannónia cigaretta változatok

 Pannónia cigaretta piros

 

A dohánytermékek forgalmazására az Önért Rt-vel kötöttek megállapodást. Veszelovszky László és a V.Tabac életében történelmi dátum 1996.április 30. Ezen a napon került ugyanis először kereskedelmi forgalomba a Pannónia cigaretta. A gyártmány reklámarca a hódmezővásárhelyi születésű Antal Imre előadóművész volt, országszerte óriásplakátokon hirdette az új terméket.
 

 Pannónia reklám Antal Imrével

 

A multinacionális cégek nem nézték jó szemmel Veszelovszky László piaci megjelenését, de nem nagy jövőt jósoltak neki, ezért nem is vették túlságosan komolyan. Ezzel szemben az új termékek több tényező együttes hatására, mint például az innovatív megjelenés, jól időzített egyidejű bevezetés, kisembereknek elérhető ár, berobbant a dohánytermékek piacára. Közel 20 %-kal volt olcsóbb a hasonló termékeknél, így még a feketepiaccal szemben is hatékonynak bizonyult.

Veszelovszky László folyamatosan újabb ötletekre, megoldásokra, további termékek kifejlesztésére sarkalta munkatársait. Ennek eredménye volt a legendás Pannónia motorkerékpár emlékére készült P20 nevű cigaretta termékcsalád, de a fogyasztási igények mind szélesebb körű kielégítéséhez a termékskála bővítése folytonosan napirenden volt.
 

          

P20 piros                                             P20 kék

 

A termékek forgalmának folyamatos felfutása dinamikusan növekedett, 1996 második felére a piaci részesedés már jól mérhetővé vált.

Veszelovszky László úgy ítélte meg, hogy az értékesítést másoktól függetlenül saját üzleti körön belül célszerű végezni, ezért 1996.április 15.-én megalapították a Tabán Trafik Kft-t, mely átmenetileg párhuzamosan, 1997-től pedig kizárólagosan végezte a V.Tabac Kft termékeinek kis- és nagykereskedelmi forgalmazását.
 

Tabán Trafik logó

 

 A Tabán Trafik Kft jól motivált munkatársai hangyaszorgalommal terítették a dohánygyártmányokat egyéb kiegészítő árú féleségekkel együtt a nagy üzletektől a falusi kis vegyesboltok mellett a palackozott italok boltjáig. Ekkor már megnövelt műszakszámra lett szükség a növekvő igények kielégítéséhez.
 

Reklám Pannónia motorkerékpárral

 

A Dohányfermentáló Rt erőfeszítéseket tett dohánytermelőinek visszaszerzésére. 1996-ban sikerült 657 tonna dohányt felvásárolni, 1997-ben pedig ennek a mennyiségnek a háromszorosára igyekeztek szerződni .Ekkor igazolódott be az az előrelátás, hogy a fermentáló gépsor átalakítását visszafordítható módon kell elvégezni, így a vágatkészítés és a fermentálás váltott időbeosztásban történhetett.

Veszelovszky László  gondolkodásában érzékelhető volt az a törekvés, hogy a függőségek kiküszöbölése céljából a V.Tabac Kft-re alapozva -mely 1996. március 16.-án Részvénytársasággá alakult- olyan cégcsoport épüljön ki, melynek az alapanyag előállításától a gyártáson keresztül az értékesítésig terjedjen ki tevékenysége. Munkatársai később ezt úgy öntötték formába, hogy a cégcsoport filozófiája a „Dohánykultúrától a kulturált dohányzásig.” legyen.

A Dohányfermentáló Rt vezetője is jól érzékelte a gyors és látványos piaci fejlődést, így már perspektivikusnak ítélte meg a fermentáló további működtetését. A V.Tabac Rt-vel való együttműködéstől további anyagi előnyöket remélt, ezért a munkamegosztást új, számára kedvezőbb feltételekhez próbálta kötni. Ez megerősítette Veszelovszky Lászlót abban az elhatározásában, hogy a függőségi korlátokat még inkább le kell bontani. Ehhez újabb lépésként megalakították a Hazai Dohány Konzorciumot és annak résztvevői,  többek között a V.Tabac Dohányipari Rt, a Tabán Trafik Kft, három mg.-i szövetkezet, a Budapesti Dohányfermentáló Rt MRP szervezete elhatározták, hogy pályázatot nyújtanak be a Budapesti Dohányfermentáló Rt  ismételten kiírt privatizációjára. Az eredményhirdetést - mely szerint a pályázatot  megnyerték-, Veszelovszky László sajnos nem érte meg. 1997.március 13.-án közúti baleset áldozata lett.

 

Az alapító emléktáblája a Dohánygyár kertjében

 

Veszelovszky László 1985.aug.2.-án kötött házasságot, felesége Katona Ilona. Két fiúgyermekük született, László (1986) és Balázs (1989).Gondos férj és példás családapa volt. Munkája annyira kitöltötte életét, hogy hobbija igazából nem volt. Szerette a focit, időnként kispályán játszott is. Volt egy motorcsónakja, de kevés ideje volt arra, hogy használja.

Minden helyzetben egyszerű, szerény, de céltudatos emberként viselkedett. Tiszteletben tartotta munkatársai, tanácsadói és üzleti partnerei véleményét. Jó emberismerő volt, ráérzett arra, hogy kivel lehet fenntartások nélkül együttműködni, és kivel nem.

A V.Tabac csoport, majd későbbi elnevezésén a Continentál Dohányipari Cégcsoport alapjainak lerakásával munkahelyeket teremtett, szélesítette a hazai előállítású dohánytermékek skáláját, megmentette a Budapesti Dohányfermentáló Rt-t a felszámolástól, hozzájárult kapcsolódó vállalkozások működéséhez, az ottani munkahelyek megtartásához, a dohánytermelők árbevételhez jutásához.

Tragikus balesete kettétörte meredeken felfelé ívelő szakmai pályáját, pedig még voltak tervei, álmai, de ezek valóra váltása családjára és üzlettársára maradt. Életműve az iparág hazai történelmének kihagyhatatlan része.


Forrás: Veszelovszky család, Sánta János, Benedek János

Képgaléria :

Veszelovszky László

Kövessen minket