Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Fiatal Gáspár

1921.10.08. -
Születési hely: Hajdúnánás
Születés ideje: 1921.10.08.

 

1921 október 8.-n született Hajdúnánáson, ahol a szülei édesapja Fiatal Mihály és édesanyja Négyesi Anna egy Ormós nevű nagygazdánál szolgáltak.
A római katolikus vallású család aztán1929-ben haza költözött Polgárra.

 

Fiatal Gáspár születési anyakönyve 1921. Hajdúnánás


Az elemi iskola harmadik negyedik osztályát Polgáron a Bacsó úti iskolában végezte. Tanítója az öreg Barankovics István volt (Barankovics István édesapja, - Magyar Hírlapíró, majd a Demokrata Néppárt elnöke -), aki sokszor elaludt óra közben, így a tanulás meglehetősen vontatott volt.


1942 októberében „viszonylag nyugalmas időben” vonult be katonának Nyíregyházára a huszárezredhez. 1944. március 19-e hazánk német megszállása után azonban a német fővezérség kicsikarta a lovas hadosztály harcbavetését. 1944. novemberében a huszárhadosztályt kivonták az arcvonalból, hogy a rendeződés után újabb feladatot, folyammegfigyelést végezzen, a Csepel-szigeten. A huszárok tartalékként pihenőbe kerültek, majd a szovjet nyomás miatt folyamatosan vonták őket vissza déli irányba. Ezen hadművelet során 1944 november 29.-én szovjet fogságba került Szigetszentmiklóson, majd Temesvárra szállították ahol a lágerben 50 ezer hadifogoly volt.

A nyíregyházi 4. huszárezred falkájának a pecsétje

 

Temesváron a lágerben flekktífusz járvány miatt naponta százszámra haltak meg a hadifoglyok. Orvosság nem volt. Fiatal Gáspár elmondása szerint, „amikor megérkeztek olyan sokan voltak, hogy éjszaka alig tudtak megfordulni. A járvány lecsengése után nyugodtan kinyújthatta két oldalra a karját, senki nem volt a közelében”. 1945 májusában vonatra rakták és kivitték Novoszibirszkbe. Betegsége miatt kórházba került és szeptemberben, mint munkaképtelent, több társával együtt hazaengedték.

1947 október 4-én, Polgáron megházasodott. Feleségül vette a polgári születésű Takács Erzsébetet.

 

Fiatal Gáspár és Takács Erzsébet házassági anyakönyve 1947. Polgár

 

1947 november 17-én került a dohánybeváltó üzemhez Ragályi József segítségével, aki a munkás bizottság vezetője volt. 6 személyt alkalmaztak az őszi kerti munkák elvégzésére. A kapcsolat a dohány és Fiatal Gáspár között ekkor kezdődött és 1981 december 31-ig, 34 éven át tartott.

 

A szárítótelepi kiküldetéskor a területileg illetékes dohánybeváltó üzem állományába került a kihelyezett dolgozó.

 

Fiatal Gáspár- vagy, ahogyan Polgáron ismerték Fiatal Gazsi,- sokat tett azért, hogy ez a kapcsolat olyan hosszú lehessen, 1948-ban Velencén, 1950-ben Budapesten, 1953-ban Kápolnán végzett különböző tanfolyamokat Talán ennek köszönhette azt, hogy 1955 körzeti felügyelőnek kinevezték.

 

A kép 1953-ban Kápolnán készült. Az utolsó sorban balról a ötödik Fiatal Gáspár.

 

A körzeti felügyelők Polgáron általában három személlyel látták el az üzemi feladatukat.
Tiszalöktől Egyekig kb. 80 km hosszúságban, Sajószögedtől Görbeházáig kb. 30 km szélességben terült el az üzemhez tartozó termesztési terület.

 

Az 1945-ös dokumentum felsorolja a Polgárhoz tartozó területeket és betekintést nyújt az akkori viszonyokba.

 

Munkájukhoz a körzeti felügyelők szolgálati motorkerékpárt kaptak ezzel kellett a nem kevés területet és nem kevés termelőt folyamatosan látogatni.

Sajátságos volt ebben az időszakban a motorkerékpározás, mert bukósisak viselése ekkor még nem volt kötelező. A jogosítvány megszerzésére helyben Polgáron volt lehetőség. A vizsga nagyon egyszerű feladatból állt: a város közepén elhelyezkedő, korábban temetőként működő több hektárnyi területű kálváriadombot - az 1873. évi kolerajárvány megszűnésének emlékére, fogadalomból építették meg - egy kört kellett megtenni a motorkerékpárral előtte.

A felügyelők üzemanyag jegyet kaptak. Polgár központjában a buszmegállónál üzemelő Áfor kútnál tankolhattak. Út nyilvántartást kellett vezetni, de km-számláló nem volt a járművön. A hatvanas évek elejétől a felügyelőknek meg kellett venni a vállalati motorkerékpárt és használatáért átalányt kaptak.

 

1955 május 1. Polgár A dohánybeváltó üzem dolgozóinak első sorában a körzeti
felügyelők Erdélyi József, Fiatal Gáspár és Lelesz János látható a vállalati motorkerékpárral.

 

A körzeti felügyelők munkája év elején a szerződéskötéssel kezdődött. Folytatódott a vetőmag és molinó kiosztásával. A molinó a melegágyak takarására kellet a hideg elleni védekezéshez. Nagy hideg esetén a melegágyakat „nádhasura boritással” is védték. A későbbi időszakokban a molinót üvegházi kerettel helyettesítették, majd a 70-es években kezdett terjedni a fólia alatti palántanevelés. A palánták kiültetése után a beültetett terület felmérése következett. A felmérést 1945 után rövid ideig a ”fináncok” végezték, majd a körzeti felügyelők. Szaktanácsadással segítették a termelőket a jobb termesztési eredmények elérésében. Ellenőrizték az időszerű ápolási munkák elvégzését. Július közepétől október végéig a Nyírség valamelyik mesterséges dohányszárító telepén dolgoztak. Igaz, a fizetés magasabb volt, de hónapokat töltöttek a családjuktól távol.

 

Az 1960-as évek végéig a dohányszárító telepeken lécekre fűzték a leveleket,
a szárító pajták széntüzelésesek voltak.

 

Novembertől indult a beváltási időszak. A körzeti felügyelőket sok esetben más dohánybeváltó üzemekhez helyezték át a beváltás lebonyolítására.

 

A kép az 1970-es években készült, amikor már csak két körzeti felügyelő volt.
Bal szélen Fiatal Gáspár, jobb szélen Fehér Lajos körzeti felügyelők.

 

 

 A munkával kapcsolatos jutalmak és kitüntetések

 

Családja szinte minden tagja kötődik valamilyen formában a dohánybeváltóhoz. Anyósa Takács Pálné (Németh Erzsébet) 28 év szezonjában dolgozott az üzemben. Szülei Fiatal Mihály és Fiatal Mihályné igaz rövid ideig, de dolgoztak a vállalatnál. Felesége Fiatal Gáspárné az ötvenes és a hatvanas években is időszakos munkás volt. Gyermekei közül Fiatal Mária (Olajos Istvánné) több nyári szünetben követte édesapját a dohányszárító telepi munkák során. Fiatal László középiskolás és egyetemista korában tíz évig minden nyáron, a szárítótelepen dolgozott.
 

 

Egy elismerés.
 

 

A jubileumi aranygyűrűje, melyen nevének kezdőbetűi FG olvasható

 

A Polgári Dohánybeváltó történetének összeállításában 95 évesen is jelentős segítség volt Fiatal Gáspár visszaemlékezése és ismeretei. Ezen történeti anyagban néhány olyan dolgot említ meg, amely szerint a szorgalmát, a tenni akarását, a tudás utáni vágyakozását, a feladat végrehajtásának szemléletét a sors is támogatta:

  • A Nyíregyházi Huszárezred katonái, köztük Fiatal Gáspár, 1944 májusának végén rekvirált lovakat szállítottak vasúton Újvidékről Nyíregyházára. Debrecenben több napig várakoztak a tovább indulásra. Elindulásuk után két órával (1944) jún.2.-án a szövetséges haderő repülő gépei lebombázták a debreceni vasútállomást.
  • Novoszibirszkben kórházba került. Valószínűleg a több hetes utazás során a naponta kapott orosz kenyér ellen tiltakozott a szervezete, mert teljesen besárgult és legyengült. A helybeli pap már ráadta az utolsó kenetet.
  • 1961-ben engedélyt kapott, hogy a leégett 3 sz. raktár mészkő alapjából a háza építéséhez követ termeljen ki. A kitermelés közben furcsa zúgásra lett figyelmes. Azt gondolta darazsak fészkelnek a kövek között. Kimászott a gödörből, melybe néhány pillanat után több tíz mázsa kő omlott be.


 


 

A sors ma is kegyelmes hozzá mert életének 98. évében elfogadható egészségben, jó szellemi frissességben él gondoskodó lánya családjával szeretetben.


Forrás: Fiatal család

Képgaléria :

Fiatal Gáspár

Kövessen minket