Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A Burley dohány nikotin tartalmának alakulása töves szárítás esetén, eltérő ökológiai adottságú termőhelyeken

2007.08.13. 14:02:20

Orosz Tibor Dofer Rt.A Burley dohányok három éves betakarítási- és szárítási technológia fejlesztési eredményei alapján a DOFER Rt. javasolja a dohánytermelőknek a töves szárítási technológia alkalmazását, a tőkivágás optimális időpontjának a meghatározása érdekében pedig 2004-ben további kísérleteket folytat. 
(A DOFER RT. 2003. évi országos felmérése alapján)

Összeállította: Orosz Tibor DOFER Rt. fejlesztési osztályvezető


Orosz Tibor Dofer Rt.


Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után tovább szigorodnak a fermentált dohány minőségére és beltartalmi tulajdonságaira vonatkozó dohánygyári követelmények. A fogyasztók ízlése egyre inkább az alacsonyabb nikotin tartalmú cigaretták felé tolódik el, ezért fokozódó igényként jelentkezik a gyárak részéről az alacsony nikotin tartalmú, egyöntetű minőségű fermentált dohányok iránti kereslet.A piaci igények kielégítése érdekében ezért elengedhetetlenül fontos az, hogy pontosan ismerjük a dohány minőségét, beltartalmi értékekeit és szívási tulajdonságait befolyásoló ökológiai és agrotechnikai tényezők szerepét, a közöttük való összefüggéseket és megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a piac elvárásainak megfelelően irányíthassuk ezeknek a tulajdonságoknak az alakulását.A különböző termesztési körzetek eltérő ökológiai adottságai amellett, hogy meghatározzák az egyes fajták termeszthetőségét, jelentős mértékben befolyásolják a dohányfajták minőségi és beltartalmi paramétereinek alakulását is, így a termőhelynek leginkább megfelelő fajtaszerkezet kialakítása ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű.A genetikai alapok szerepe ugyan elsődleges, azonban a genetikai adottságok kibontakozását lehetővé tevő fajtaspecifikus agrotechnika megválasztása és alkalmazása szintén meghatározza a dohányminőséget, a nikotin tartalom és az egyéb beltartalmi értékek alakulását.A DOFER RT. tevékenységének fontos része ezért olyan – a fermentált dohány minőségét és beltartalmát jelentősen befolyásoló –, agrotechnikai módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek alkalmazásával nagymértékben befolyásolható a piac szempontjából legfontosabb értékmérők alakulása.A fajta tulajdonságaihoz adaptált agrotechnikai eljárások alkalmazása mellett elsődleges szempont a termesztési költségek csökkentési lehetőségeinek keresése, mivel ez alapjában véve befolyásolja a termesztés jövedelmezőségét és a dohánytermesztéssel foglalkozó családok megélhetési feltételeinek az alakulását.


A cikk teljes anyagának letöltése itt

1-2. diagram letőltése itt

3-4. diagram letőltése itt

5. diagram letőltése itt

7. táblázat letőltése itt

10. táblázat letöltése itt


Levél a cikk szerzőjének.
Kövessen minket