Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének országjelentése

2006.12.19. 12:31:10  hspace=Remélem, hogy a nem túl távoli jövőben egy Magyarországon megrendezésre kerülő Unitab kongresszuson már az elért jelentős eredményeinket is nyugtázhatjuk, mely alatt én azt értem, hogy az Európai Unió tagállamaiban a dohánytermesztés biztonsága és jövedelmezősége stabil.


Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarország egy kicsiny ország. A dohánytermelés mértéke sem tartozik a nemzetgazdaságilag fontos növények táborába.

Nekünk, viszont akik e növény termelésére rendezkedtünk be ez a legfontosabb, ez az életünk. Egyáltalán nem lehet közömbös számunkra az, hogy megtérül-e, az egyébként rendkívül magas termelési költség, és hogy el tudja-e tartani azt az ember közösséget, akik e tevékenységet választották megélhetésük forrásának.


Bényei Illés MADOSZ elnök
Mint láthatják elég népes küldöttséggel érkeztünk erre a kongresszusra, de már jó előre tisztázzuk nem azért mert Magyarországon olyan jó ma dohányt termelni és telik ilyen utazásra. Éppen ellenkezőleg a bizonytalanság, a jövőkép hiánya az, ami bennünket ide hozott.

Azért jöttünk, hogy a jövőbe vezető út irányát hátha itt látjuk meg, a perspektívákról itt kaphatjuk a legtöbb információt, hogy ezeket összevetve eldönthessük, hogy jövőnket továbbra is a dohánytermelésre alapozzuk, avagy itt az ideje, hogy más megélhetés után nézzünk.Magyarország nem rég élte meg rendszerváltás eufórikus hangulatát.Nem sokkal a rendszerváltást követően a termelés biztonságát és a minőségi elvárások biztosítása érdekében jelentős állami és ágazati támogatással és szinte erőn felüli termelői áldozat vállalással kiegészítve intezifikáltuk dohánytermelésünket.


A kongresszus részvevői
Ennek eredménye, hogy nemzetközileg is versenyképes dohányt termelünk. Ennek a komoly beruházásnak is köszönhető, hogy a magyar dohány a vetőmag előállítástól a cigarettába való felhasználásig folyamatosan ellenőrzött és dokumentált.Szintén e beruházások eredménye hogy dohánytermő területeink jelentős része öntözhető, mely a termelés biztonságát szolgálja valamint, hogy maradéktalanul környezetkímélő float-bed technológiával állítjuk elő a kiültetéshez szükséges palántákat.A 2004 évi Eu csatlakozás elé óriási várakozással néztek termelőink, az akkori kormányzatunk véleménye szerint mi dohánytermelők lettünk a csatlakozás siker ágazatnak kikiáltva.


A magyar küldöttség tagjai
Most hogy már bent vagyunk az EU-ban szembesülünk, azzal hogy itt sem fonják kolbászból a kerítést és persze nem is lettünk a csatlakozás nyertesei.Szembesülni voltunk kénytelenek, azzal a ténnyel, hogy mi a régi 15 tagállam támogatásának csupán töredékére vagyunk jogosultak, és ez a különbség csak hosszú évek után fog kiegyenlítődni.Szembesülnünk kellett azzal is, hogy a felvevő piac a korábbi felvásárlási árakat töredékére csökkentette, és így a támogatás összegével kiegészítve sem biztosított a jövedelmező termelés.Szembesülnünk kellett a piaci gondokon túl a KAP reform kelet európai országokra jelenleg még ismeretlen, de a termelés bizonytalanságát mindenképpen megalapozó jelenlétével.

Nem tisztázott és a tegnapi nap folyamán a lengyel kollegánk által feltett kérdésre -mely szerint a legkésőbb 2009 évtől nálunk is bevezetendő támogatás szétválasztása hogyan fog történni-?. Josef Doul elnök Úr kitért a konkrét válaszadás elől.Aztán szembesültünk azzal is, hogy egyedül hazánk volt az aki - az újonnan csatlakozott országok közül- nem osztotta fel a termelési kvótát a termelők között a belépést megelőzően. E mulasztást Szövetségünk kitartó követelése és lobby tevékenységének köszönhetően csak az idei termelési évben pótolta kormányzatunk.A tegnapi nap utolsó előadását Jean-Pierr Noireau Úrtól hallottuk akinek témája a dohánytermelés költségeinek csökkentése volt. Olyan költség takarékos technológiára hívta fel figyelmünket mely a termesztés jövedelmezőségének alapját, képezi.


A magyar küldöttség tagjai
Ehhez képest a magyarországi termelők jelenleg legnagyobb problémája az hogy a már 35-40 éves dohányszárító berendezések elengedhetetlen cseréjéhez pénzügyi forrás nem biztosított . Így fordulhat elő hogy a rendkívül magas energia költségek ellenére mi ezekkel az elhasználódott szárító kamrákkal a XXI. század elején a dohányszárítással egyidejűleg a környezetünket is fűtjükA szárító kamrák lecserélése olyan komoly költséget jelentene, hogy azt a termelők csak jelentős támogatás igénybevétele mellett tudnák vállalni.

Ezt megelőzően viszont feltétlen tisztázni kell, hogy 2013-ig és azt követően is milyen feltétel rendszer alapján és milyen mértékű támogatásra számíthat az Európai és köztük a magyarországi dohánytermelés. Választ kell, kapjunk egyidejűleg arra is, hogy a piac milyen kondíciókkal tervezi a fenti időintervallumban a felvásárlást végezni.Tisztelt kongresszus!Az Unitab vezetése egy rendkívül jó anyagot adott közre melynek az Európai Karta a dohánytermesztésért - címet adata. Ebben az anyagban a dohánytermelés státusza nagyon szépen megfogalmazásra került.


30.UNITAB elnöksége
Úgy gondolom viszont hogy itt e helyen néhány ebben a Kartában megfogalmazott gondolatot külön is érdemes kihangsúlyozni és megfontolni:1. az Európai unió adófizetőinek támogatásával megtermelt dohány kerüljön teljes egészében az Unión belül felhasználásra.

Azért, hogy :

– a további feldolgozásokból keletkező haszon ez által az EU-ban maradna, itt szolgálná az adó gyarapodást melynek nyereségéből, itt keletkezne beruházási forrás.– A termesztés teljes technológiai folyamata ellenőrizhető mind a szermaradvány mind az idegen anyagtól való mentesség a minőségi és biológiai tisztaság tekintetében is.

– Ha az ellenőrizhetőség feltételei megvalósulhatnak a vetőmagtól a végtermékig, akkor mért ne lenne lehetőség

„ EU jelzésű tiszta termék” előállítására, és e ténynek a termék csomagolásán történő megjelenítésével is nyomatékot adni.2. A Kartában leírásra került hogy ebben az ágazatban 100 000 főnél több vegyes mezőgazdálkodású család dolgozik valamint 400 000 fő a szezonális munkások száma. Ha ezt érvnek használjuk szociólógiai és ökológiai tanulmányokkal bizonyítani kellene hatását az adott vidékre és modellezni ennek az esetleges leépüléséből fakadó károkat az összes távlati hatásával együtt.Mert ha Magyarországon az 1800 farmer bármilyen ok miatt abba hagyja a dohánytermelést Ők rövid időn belül más termék termelésére átállva biztosítják saját maguk és családjuk megélhetését, de ezzel egyidejűleg 25 000 ember munkahelye szűnik meg és ezekben a térségekben alternatív munkalehetőségek hiánya miatt válik munkanélkülivé és ezáltal szociálisan kiszolgáltatottá. És ez a hatás bármelyik dohányt termelő EU- tagországra érvényes.3. Létre kellene hozni az Európai Únion belül egy olyan stabilizációs alapot melyből finanszírozni lehetne a különféle hatás tanulmányok készítését , támogatni lehetne újszerű technológiák megvalósítását és egyéb a közcélokat szolgáló intézkedéseket.

Ebbe az alapba a szolidaritás elvén alapuló befizetéseket a dohányvertikum résztvevői tehetnének úgy, hogy az ebbe az alapba befizetett összegeket az adójukból levonhassák.


F. Vedel UNITAB titkára és H. Pfanger UNITAB elnöke
Tisztelt kongresszus !E rövid tájékoztatómból legnagyobb akaratom ellenére is a negatívumok emelkednek ki, annak ellenére hogy ezek hatásainak csillapításában az UNITAB az elmúlt évek során jelentős eredményeket ért el.Úgy gondolom szükséges leszögezni, hogy az UNITAB jó úton jár, kérjük hogy legyen továbbra is provokatív és tegye a dolgát annak érdekében hogy az Európai Unió számára e kongresszus mottójául választott „ út a jövőbe „ minél simább, minél kiszámíthatóbb legyen.Jelenlegi kongresszusunk hangvétele a Kavalaihoz képest már biztatóbb, kívánom hogy ez a folyamat a következő kongresszusra még tovább javuljon.

Remélem, hogy a nem túl távoli jövőben egy Magyarországon megrendezésre kerülő Unitab kongresszuson már az elért jelentős eredményeinket is nyugtázhatjuk, mely alatt én azt értem, hogy az Európai Unió tagállamaiban a dohánytermesztés biztonsága és jövedelmezősége stabil.

Ehhez a munkához kívánok az Unitab vezetésének és a valamennyi dohánytermelőnek kitartó és eredményes munkát.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Mainz, 2006. október 17.

Bényei Illés

elnök

Kövessen minket