Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Szerződtetési irányelvek - Nyidoter Kft. -

2006.04.01. 13:32:44
A Nyidoter Kft szakmai vezetésének irányelvei

2006.03.31.

 

a 2006.-évi termeszthető területek termelői csoporton belüli, termelőnkénti megosztására.

 

 Előzmény:

 

A termelői csoportok között a 2006-os, országosan leszerződhető területek mértékét az FVM rendeletileg kívánja szabályozni. A rendelet jelenleg előkészítés alatt áll, melyről csak a tárgyalások folyamán megismert információk alapján lehet az álláspontunkat kialakítani.

 

A 2006-os termesztési szerződések kötését záros határidőn belül meg kell kezdenie a Nyidoter Kft-nek a várható rendelet megjelenésétől függetlenül. Az így kialakult helyzet megkívánja, hogy a Nyidoter Kft vezetése javaslatot dolgozzon ki termelőnként a 2006-ban leszerződhető területek nagyságágára, a meghirdetésre kerülő szabályzó ismerete nélkül.

 

A javaslatnak egy egységes rendező elv alapján kell szabályoznia a 2006-os termelőnkénti leszerződhető területek mértékét és figyelembe kell vennie azt a két lehetőséget, hogy a termelői csoport által szerződtethető terület a 2005 évi területhez képest nem változik, vagy növekszik.

 

 

Alapvető rendező elvek:

 


  • Az általunk javasolt és az FVM által támogatott rendező elv az, hogy a termelői csoportok között a termesztési jog a 2004, 2005-ös ténylegesen beültetett területek arányában, egységesen kerüljön maradéktalanul felosztásra. Az így képződött területen felül megmaradt „maradvány terület” is a 2004, 2005-ös ténylegesen beültetett területek arányában kerüljön felosztásra.


  • A kialakított és elfogadott rendező elvnek a 2006-os termesztési szezont követően a későbbiekben is használhatónak kell lennie, úgy hogy a tárgyévet megelőző év termelőnkénti teljesítmények képezik a tárgyévi felosztás alapját.


  • Termesztési jogot az FCV termelőknél elsődlegesen csak a 2005-ben termelt dohánytermelők kaphatnak.


  • A  Burley termelőknél, a korábban a termesztést felhagyó termelőknek lehetőséget kell biztosítani a visszatéréshez, mert a Nyidoter Kft-nek a piacbiztonsága érdekében  minimálisan 1300 ha területet le kell szerződnie 2006-ban.


  • A 2005-ös termesztési évben a termelők nem teljesítették a szerződéses kötelezettségeiket egyrészt az időjárási körülmények, valamint egyes termelőknél a rossz technológia gyakorlat alkalmazása és a termesztéshez való nem megfelelő hozzáállása miatt. A 2005-ös, nem megfelelő termelői hozzáállásnál többlet terület nem biztosítható 2006.-ban.


  • A 2005-ös területhez viszonyított többlet területet 2006-ban csak olyan termelők kaphatnak, akik a megelőző években a dohánytermesztéshez való hozzáállásukkal bizonyították elkötelezettségüket, megfelelő agrotechnikát alkalmaztak,  a termésüket betakarították és a lehetséges többlet területnek megfelelő szárító kapacitással rendelkeznek.


  • A Nyidoter Kft csak akkor tudja megtartani piacát, ha a piac igényeihez igazodva végzi a 2006-os szerződések kötését, valamint a leszerződött mennyiséget maradéktalanul leszállítja. 


A termelőnkénti 2006-os szerződhető területek meghatározásánál a kiindulási pont a 2005-ös tényleges teljesítés (az egy hektárra eső értékesített mennyiség), az alábbiak szerint:


  • 1000 kg/ha alatt értékesített mennyiség: Az ide tartozó termelők 2006-os szerződhető területe a ténylegesen, 2005-ben értékesített mennyiség és az 1550 kg/ha átlagtermés alapján számított terület. Természetesen, ahol 2005-ben bizonyítható és dokumentált vis maior helyzet volt, ott az ügyvezetésnek ezt figyelembe kell vennie és mérlegelnie kell.


  • 1000-1550 kg/ha között értékesített mennyiség: Az ide tartozó termelők esetében biztosítani kell a termelők igényei szerint a 2005-ös ténylegesen beültetett területeik újbóli leszerződhetőségét 2006-ban, de fel kell hívni a figyelmüket a 2005-ös kiesések okaira, azok megszüntetésének módjára.


  • 1550 kg/ha fölött értékesített mennyiség: 2005-ben az átlagon felül teljesített termelőknél figyelembe kell venni, hogy a 2005-ös szerződéseik teljesítése érdekében nagyobb költségeik voltak az 1550 kg/ha alatt teljesítő termelő társaiknál. 2006-ban a termelői csoport által leszerződhető teljes területből levonva az első csoportba tartozó termelőknél a fentiek szerint leszerződött területet, kapjuk meg azt a leszerződhető területet, melyet megoszthatunk az ide tartozó termelők között. Abban az esetben, ha a megjelenő rendelet nem biztosít területnövekedést a termelői csoportnak 2006-ra, akkor csak az első csoportban visszavont területek (1000 kg/ha alatti) oszthatóak meg. Amennyiben a rendelet 2006-ban a termelői csoportunk részére területnövekedést biztosít a 2005-ös területeinkhez képest, akkor az a területnövekmény az 1550 kg/ha fölötti termelők között kerül elsődlegesen, súlyozott arányban kiosztásra a 2005-ös területeiken felül.


 

Nyíregyháza 2006. február 28.

 

 

Tátrai László Ügyvezető Igazgató sk.       

Balogh László Agronómiai Vezető sk.


Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket